<< povratak

Zabrana svih dolaznih poziva

Ne želiš primati pozive?

Usluga omogućava zabranu svih dolaznih poziva na korisnički broj. Besplatna je i dodjeljuje se automatski svim korisnicima. Aktivira se i deaktivira putem mobilnog uređaja ili unosom kodova.

Kako koristiti

  • Aktivacija: putem USSD koda *35*kod za blokiranje#
  • Provjera statusa: putem USSD koda *#35#
  • Poništavanje:putem USSD koda #35*kod za blokiranje#

Poništavanje svih blokiranja poziva je moguće putem USSD koda #330*kod za blokiranje#.

Početna lozinka je 0000 i možete ju promijeniti na postavkama svog mobilnog uređaja. U slučaju da zaboravite svoju lozinku kontaktirajte podršku za korisnike.