<< povratak

Preusmjeravanje poziva

Šalji pozive na drugi broj

Usluga omogućava preusmjeravanje poziva na bilo koji drugi telefonski broj. 

Bezuvjetno preusmjeravanje svih poziva

AKTIVACIJA **21*broj na koji želiš preusmjeriti pozive#

PROVJERA STATUSA *#21#

DEAKTIVACIJA ##21#

Preusmjeravanje poziva kad nema odgovora

AKTIVACIJA **61*broj na koji želiš preusmjeriti pozive#

PROVJERA STATUSA *#61#

DEAKTIVACIJA ##61#

Preusmjeravanje poziva kad je mobilni telefon isključen ili izvan područja pokrivanja

AKTIVACIJA **62*broj na koji želiš preusmjeriti pozive#

PROVJERA STATUSA *#62#

DEAKTIVACIJA ##62#

Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća

AKTIVACIJA **67*broj na koji želiš preusmjeriti pozive#

PROVJERA STATUSA *#67#

DEAKTIVACIJA ##67#

Sve vrste preusmjeravanja poziva moguće je poništiti putem USSD koda ##002#.

Aktivacija usluge preusmjeravanja poziva se ne naplaćuje, kao ni preusmjeravanje prema govornoj pošti unutar HT ERONET mreže.
Broj na koji si preusmjerio poziv ne snosi nikakve troškove, a sva preusmjeravanja poziva iz HT ERONET mreže naplaćuju se broju na kojem je aktivirano preusmjeravanje po cjeniku odlaznih poziva. 
Poziv će ti biti naplaćen kao da sa svog mobilnog telefona pozivaš broj na koji je preusmjeren poziv.