<< povratak

Moj HT ERONET

Besplatne SMS poruke i jednostavno slanje postavki.

Korisnički portal pruža registriranim !hej korisnicima mogućnost slanja besplatnih SMS poruka unutar HT ERONET mreže. Putem korisničkog portala !hej korisnicima je omogućeno i slanje postavki za usluge mobilnog interneta i MMS-a.