Mobilni uređaji na rate

Usluga koja omogućuje plaćanje mobilnih uređaja putem mjesečnih računa.

Osnovni uvjet da bi se ova usluga mogla koristiti je potpis ugovora na 12 mjeseci čime korisnik dobiva mogućnost kupnje uređaja na 12 rata, odnosno potpis ugovora na 24 mjeseca čime korisnik čime korisnik dobiva mogućnost kupnje uređaja na 24 rate.
 
Ovu usluga predviđena je za sve tarifne modele (govorni i Mobilni Internet tarifni modeli) koji se nalaze u komercijalnoj ponudi izuzev modela u kojima više korisničkih brojeva troši zajedničku minimalnu mjesečnu potrošnju (npr. PlusFamily tarife).

Ostale važne napomene:

  • Novi korisnikom smatra se korisnik koji nema priključak u mobilnoj mreži ili je u mreži manje od godinu dana, a postojeći korisnik je korisnik koji je dulje od jedne godine u mobilnoj mreži.
  • Prvi mjesečni račun će sadržavati iznos PDV-a na cjelokupan iznos uređaja i prvu mjesečnu ratu. Naredni mjesečni računi sadržavaju rate za uređaj bez PDV-a (11/23 rate).