HOMETV TO GO uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA HOME.TV TO GO USLUGE JP HT d.d. MOSTAR

 1. UVJETI KORIŠTENJA HOME.TV TO GO USLUGE JP HT d.d. MOSTAR

 2. Ovim Uvjetima korištenja HOME.TV TO GO usluge JP HT d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: JP HT Mostar), s jedne strane i pretplatnika HOME.TV usluge (u daljnjem tekstu: Pretplatnik), s druge strane, koji nisu uređeni Općim uvjetima pružanja telekomunikacijskih usluga JP HT d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) ili Posebnim uvjetima za IPTV uslugu.

 3. U smislu ovih Uvjeta korištenja, HOME.TV TO GO usluga podrazumijeva praćenje određenih video, audio, interaktivnih te multimedijskih sadržaja (u daljnjem tekstu programski sadržaj) iz ponude HOME.TV usluge putem instalirane HOME.TV TO GO aplikacije na mobilne uređaje i putem osobnih računala spojenih na internet.

 4. HOME.TV TO GO usluga je namijenjena pretplatnicima HOME.TV usluge i može se aktivirati upisivanjem pristupnih podataka sukladno dobivenim uputama (kod prvog korištenja usluge ili na drugi odgovarajući način sukladno uputama HOME.TV TO GO usluge).

 5. Aktivacija usluge je besplatna za sve postojeće pretplatnike HOME.TV usluge.

 6. Aktivacijom HOME.TV TO GO usluge Pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

 7. Pretplatnik jamči da će HOME.TV TO GO uslugu koristiti isključivo na području Bosne i Hercegovine.

 8. Programski sadržaj dostupan putem HOME.TV TO GO usluge je namijenjen isključivo za privatnu uporabu i nije namijenjen za javno prikazivanje. Pretplatnik se obvezuje da će koristiti sadržaj sukladno važećim propisima Bosne i Hercegovine, što uključuje, ali nije ograničeno na prava sadržana u propisima o autorskim i srodnim pravima te u propisima o pravu industrijskog vlasništva.

 9. Pretplatnik je suglasan i prihvaća da broj i vrsta programskog sadržaja iz ponude HOME.TV TO GO usluge mogu ovisiti o pružateljima programskog sadržaja, te da JP HT Mostar zadržava pravo izmjene programskih sadržaja, bez prethodne najave.

 10. Usluga HOME.TV TO GO također uključuje dodatnu funkcionalnost roditeljskog nadzora sadržaja (eng. Parental lock), koja onemogućuje pristup sadržaju za odrasle, odnosno ostalom sadržaju neprimjerenom maloljetnicima.

 11. U svrhu otklanjanja dvojbe, JP HT Mostar može u svakom trenutku prilagoditi, izmijeniti ili dopuniti sadržaje i funkcionalnosti dostupne u okviru HOME.TV TO GO usluge.

 12. Preduvjet korištenja HOME.TV TO GO usluge je aktivna HOME.TV usluga, aktivna internet usluga i posjedovanje odgovarajućeg uređaja za praćenje usluge. Pretplatniku je omogućen pristup HOME.TV TO GO usluzi korištenjem nepokretne elektroničke komunikacijske mreže JP HT Mostar.

 13. Pretplatniku je omogućen pristup HOME.TV TO GO usluzi korištenjem pokretne elektroničke komunikacijske mreže JP HT Mostar za sve tarifne modele kod kojih je to dozvoljeno i navedeno u cjeniku JP HT Mostar. Podatkovni promet uključen u ove tarifne modele se ne obračunava prilikom korištenja HOME.TV TO GO usluge.

 14. Minimalne tehničke značajke uređaja i popis odgovarajućih operativnih sustava putem kojih je moguće korištenje usluge će biti dostupni na službenoj web stranici JP HT Mostar.

 15. Pretplatnik ne može istovremeno pristupiti HOME.TV TO GO usluzi s više uređaja.

 16. JP HT Mostar će svim pretplatnicima HOME.TV usluge, a nakon aktiviranja HOME.TV TO GO usluge, omogućiti korištenje HOME.TV TO GO usluge bez naknade, na sljedeći način:
  a) Pretplatnici HOME.TV Plus paketa kanala moći će besplatno pratiti cjelokupan sadržaj HOME.TV TO GO usluge sve dok imaju aktivan Plus paket HOME.TV usluge.
  b) Pretplatnici HOME.TV Osnovnog paketa kanala moći će besplatno pratiti isključivo Osnovni paket HOME.TV TO GO usluge sve dok imaju aktivan Osnovni paket HOME.TV usluge.

 17. Pretplatnik je suglasan i prihvaća da se HOME.TV TO GO usluga pruža po ''best effort'' načelu i da su moguća određena odstupanja u dostupnosti i kakvoći isporučene usluge.

 18. Pretplatnik može prijaviti smetnje u korištenju HOME.TV TO GO uslugom na besplatnom telefonskom broju 0800 88888. Po zaprimanju prijave o smetnji JP HT Mostar će odmah pristupiti procesu otklanjanja greške, ako se ona nalazi na strani JP HT Mostar.

 19. JP HT Mostar zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme, o čemu će pretplatnici biti informirani putem službene stranice ili na drugi odgovarajući način.

 20. Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 12.12.2023. godine, a usvojeni odlukom uprave UD- 3-49-31/23 od 9.11.2023. godine.

 21. Početkom primjene ovih Uvjeta prestaju važiti Uvjeti usvojeni Odlukom UD-3-60-24/17 od 23.11.2017. godine.