Tarifa namijenjena !hej korisnicima koji najviše komuniciraju slanjem SMS poruka.

Jednaka cijena SMS-a i MMS-a

Više ne moraš razmišljati hoćeš li poslati tekstualnu poruku ili ćeš joj dodati i fotku snimljenu mobitelom jer je cijena SMS-a i MMS-a jednaka!

Svaki drugi SMS besplatan

Ne vrijedi za poruke sa dodatnom vrijednošću i za poruke poslane u roamingu.

Aktivacija

Jednostavno. Pošalji SMS poruku sadržaja TM AKT SMSAJMO na broj 0637790. Pritom obavezno stavi razmake između riječi.

Od 15.5.2021. godine nije moguća aktivacija tarife !hej SMSajmo. Korisnici koji do navedenog datuma aktiviraju tarifu !hej SMSajmo i korisnici koji ju do istog trenutka budu imali aktiviranu moći će je i dalje koristiti.