<< povratak

!hej dopuni

!hej račun može ti nadoplatiti prijatelj, mama, tata... sa svoje ERONET tarife, onda kada ti je to najpotrebnije :)

!hej račun može biti nadoplaćen sa bilo koje od ERONET postpaid tarifa.

!hej korisniku njegov račun može nadoplatiti kolega, prijatelj ili član obitelji onda kada mu je to najpotrebnije. Bilo kada i bilo gdje se nalazili !hej račun može biti nadoplaćen preko jednostavnog izbornika na mobilnom uređaju.

Izborniku za nadoplatu !hej računa se pristupa pozivom koda *502#. Praćenjem jednostavnih koraka unutar izbornika korisniku se omogućuje brza i sigurna nadoplata !hej računa.

Nakon naznačenog cjelobrojnog iznosa od 2 do 40 KM i odabranog željenog !hej broja korisnik pritiskom na tipku 5 potvrđuje ispravnost podataka.

Oba korisnika će dobiti SMS poruku o uspješnoj nadopuni prepaid računa.