<< povratak

Govorna pošta

Osobni pretinac govornih poruka.

Usluga omogućava korištenje osobnog pretinca za spremanje govornih poruka. Svi korisnici mogu na zahtjev aktivirati preusmjeravanje na sustav poruka u slučaju kad im je zauzeta linija, nalaze se u području nedovoljne pokrivenosti signalom ili je njihov mobilni telefon isključen.

Aktivacija i deaktivacija

 • Aktivacija: **70*888# i tipka za poziv
 • Aktivacija govornog pretinca: pozovite podršku za korisnike
 • Personifikacija govornog pretinca: pozovite broj 063 3888 i slijedite upute govornog automata. Početna lozinka je 0000 i možete je promijeniti (4 znamenke).
 • Poništenje: #70# i tipka za poziv

Kada prvi put nazovete, tj. pristupite govornoj pošti, u mogućnosti ste personificirati svoj pretinac:

 • Nazovite Sustav govorne pošte na broj 063 3888 te slijedite upute sustava
 • Početna lozinka je: 0000
 • Početnu lozinku možete promijeniti (4 znamenke)
 • Snimite pozdravnu poruku (kratki pozdrav koji će pozivatelji čuti kad dobiju Vaš pretinac za osobne poruke)
 • Snimite glasovni potpis (snimka Vašeg imena Vašim glasom)

Kada poruka dođe u Vaš pretinac bit ćete obaviješteni SMS porukom.

Ne morate preslušati sve upute, možete ih prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na željenu tipku - uputa će se prekinuti trenutačno i sustav će reagirati na Vaš zahtjev.

Lozinku, glasovni potpis i pozdravnu poruku možete promijeniti uvijek u opciji Mijenjanje.

Preslušavanje govornih poruka

Ako pozivate sa svog mobilnog telefona:

 • Birajte 063 3888
 • Nakon što pristupite sustavu radi preslušavanja novih poruka čut ćete jednu za drugom. Za vrijeme slušanja poruka možete ponovno preslušati trenutnu poruku (pritisnuti 1), obrisati trenutnu poruku (pritisnuti 5) ili preskočiti trenutnu poruku i preslušati sljedeću (pritisnuti 6)
 • Nakon preslušavanja poruka ušli ste u glavni izbornik iz kojeg možete birati ponuđene opcije

Ako pozivate s bilo kojeg drugog telefona s tonskim biranjem:

 • Birajte broj 063 3888
 • Na upit sustava unesite svoj broj u obliku: 63 xxx xxx #
 • Utipkajte svoju lozinku i pritisnite #
 • Ušli ste u glavni izbornik iz kojeg možete birati ponuđene opcije (za slušanje birajte 1)

Preusmjeravanje dolaznih poziva na osobni pretinac govorne pošte

Sustav govorne pošte možete podesiti tako da preusmjerite pozive u željenim situacijama na osobni pretinac govorne pošte. U tom slučaju potrebno je isključiti postavljenu uslugu na gore navedeni način.
Utipkajte: #70# i tipka za poziv

Na svom mobilnom telefonu pronađite opciju za preusmjeravanje poziva (engl. call divert) i odaberite slučajeve u kojima želite preusmjeriti poziv na govornu poštu. Na zahtjev Vašeg mobilnog telefona unesite broj Vašeg pretinca za govornu poštu + 387 63 3888.

Preusmjeravanje poziva na govornu poštu je besplatno, osim kada ste gost u mreži drugog operatora (roamingu).
Preslušavanje poruka naplaćuje se prema cjeniku odlaznog prometa u HT ERONET mreži.