Ponestalo vam je gigabajta, a mjesec još nije gotov? Aktivirajte dodatnih 150 MB, 1 GB ili 5 GB mobilnog interneta.

Cjenik

 

Mobilni Internet
Dokup 150MB

Mobilni Internet
Dokup 1GB

Mobilni Internet
Dan

Naknada za korištenja sa PDV-om (KM)

1,50

3,00

3,00

Uključeno u naknadu unutar HT ERONET mobilne mreže

150 MB

1 GB (1024 MB)

5 GB (5120 MB)

Trajanje

do isteka prometa / kraj obračunskog razdoblja

do isteka prometa / 5 dana (120 sati)

1 dan (24 sata)

Brzina nakon potrošenog uključenog prometa unutar HT ERONET mobilne mreže

64/128/256kbit/s

Cijena prijenosa podataka  unutar HT ERONET mobilne mreže nakon potrošenog uključenog prometa u naknadu (KM/MB)

0,00 KM

Pristupna točka (APN)

web.eronet.ba

Obračunska jedinica

10kB

Maksimalna moguća brzina prijenosa podataka (teoretska)

21 Mbit/s (download) / 5,76Mbit/s (upload)

Količina podataka uključena u naknadu se ne može iskoristiti u roamingu. Usluge u roamingu se naplaćuju po roaming cjeniku. Cijena je ista za upload i download.

Aktivacija

Privatni postpaid korisnici:

  • putem USSD koda *555*5#

Aktivacija je moguća uz sve postpaid tarifne modele za privatne korisnike. Korisnik u jednom mjesecu može više puta dokupiti mobilni internet.

Poslovni postpaid korisnici:

  • putem USSD koda *555*5#
  • na prodajnom mjestu
  • putem prodajnog predstavnika (KAM/MAM) potpisivanjem odgovarajućeg obrasca

Aktivacija je moguća uz sve postpaid tarifne modele za poslovne korisnike. Korisnik u jednom mjesecu može više puta dokupiti mobilni internet.