Ponestalo vam je interneta, a mjesec još nije gotov? Aktivirajte dodatnih 250 MB, 10 GB ili 15 GB mobilnog interneta.

Cjenik

 

Mobilni Internet
Dokup 250MB

Mobilni Internet
Dokup 10GB

Mobilni Internet
Dan

Naknada za korištenja sa PDV-om (KM)

1,50

3,00

3,00

Uključeno u naknadu unutar HT ERONET mobilne mreže

250 MB

10 GB

15 GB

Trajanje

do isteka prometa / kraj obračunskog razdoblja

do isteka prometa / 5 dana (120 sati)

1 dan (24 sata)

Brzina nakon potrošenog uključenog prometa unutar HT ERONET mobilne mreže

64/128/256kbit/s

Cijena prijenosa podataka  unutar HT ERONET mobilne mreže nakon potrošenog uključenog prometa u naknadu (KM/MB)

0,00 KM

Pristupna točka (APN)

web.eronet.ba

Obračunska jedinica

10kB

Maksimalna moguća brzina prijenosa podataka (teoretska)

150Mbit/s (download) / 50Mbit/s (upload)

Količina podataka uključena u naknadu se ne može iskoristiti u roamingu. Usluge u roamingu se naplaćuju po roaming cjeniku. Cijena je ista za upload i download.

Aktivacija

Privatni postpaid korisnici:

  • putem USSD koda *555*5#

Aktivacija je moguća uz sve postpaid tarifne modele za privatne korisnike. Korisnik u jednom mjesecu može više puta dokupiti mobilni internet.

Poslovni postpaid korisnici:

  • putem USSD koda *555*5#
  • na prodajnom mjestu
  • putem prodajnog predstavnika (KAM/MAM) potpisivanjem odgovarajućeg obrasca

Aktivacija je moguća uz sve postpaid tarifne modele za poslovne korisnike. Korisnik u jednom mjesecu može više puta dokupiti mobilni internet.