<< povratak

CELL NAME info

Prikaz mrežne lokacije

Ova usluga omogućuje svim korisnicima da na ekranima svojih mobilnih telefona vide naziv bazne stanice u čijoj zoni pokrivanja se nalaze.

Aktivacija i korištenje CELL NAME info usluga su besplatni.

Ovisno o proizvođaču mobilnog telefona, različiti su i načini na koje se ova usluga uključuje/isključuje. Potrebno je podesiti postavke, a za više informacija kontaktirajte podršku za korisnike. Neki stariji modeli mobilnih telefona ne mogu koristiti ovu uslugu zbog tehničkih ograničenja samog telefona. Također, upotreba čuvara zaslona može ometati rad usluge.

Dakle, potrebno je podesiti postavke a više informacija za konkretni model potraži na !hej info 0800 88 888.