!hej Slagalica predstavlja vašeOMILJENE KOMBINACIJE ZA BRZU AKTIVACIJU

Pošalji: MINI
na 063 7790
i aktiviraj me : )

Pošalji: ZVONI
na 063 7790
i aktiviraj me : )

Pošalji: GIGO
na 063 7790
i aktiviraj me : )

Pošalji: ZUBA
na 063 7790
i aktiviraj me : )

Pošalji: FACA
na 063 7790
i aktiviraj me : )

Ako se želiš dodatno zasladiti, odaberi dodatne megabajte ili minuteI UŽIVAJ U SLATKOM (BEZ KALORIJA : )

Pošalji SMS Paketi1 na broj
063 7790

Pošalji SMS Paketi2 na broj
063 7790

Pošalji SMS Paketi3 na broj
063 7790

Pošalji SMS Paketi4 na broj
063 7790

Pošalji SMS Paketm1 na broj
063 7790

Pošalji SMS Paketm2 na broj
063 7790

Kako aktivirati?

Pošalji SMS Paketd1 na broj 063 7790

Kako aktivirati?

Pošalji SMS Pakett1 na broj 063 7790