Dobrodošli u PLUS klub!

Želite kontrolirati svoju potrošnju, pratiti račune usluga na pretplatu ili aktivirati uslugu e-račun? Sve to možete u PLUS klubu.

Što je PLUS klub?

PLUS klub je portal za korisnike HT ERONET mobilnih i fiksnih usluga na pretplatu.
 
Funkcionalnosti PLUS kluba za korisnike mobilnih usluga:

 • Kontrola trenutne potrošnje
 • Pregled poziva u mjesecu
 • Pregled i detaljan prikaz računa
 • Uvid u stanje duga po prethodnim računima
 • Mogućnost aktiviranja usluge e-račun

Funkcionalnosti PLUS kluba za korisnike fiksnih usluga telefona i Interneta:

 • Kontrola minuta uključenih u pretplatu
 • Pregled poziva i Internet prometa
 • Pregled i detaljan prikaz računa
 • Uvid u stanje duga po prethodnim računima
 • Kontrola usluge ''Najdraži broj''
 • Mogućnost aktiviranja usluge e-račun

Uvjete PLUS kluba možete pogledati na linku.