Sve što bi vas moglo zanimati na jednom mjestu.

Što je PLUS klub?

PLUS klub je program skupljanja bodova i nagrađivanja namijenjen svim privatnim pretplatnicima HT ERONETA. U program ulaze korisnici neke od slijedećih usluga:

 • govornu uslugu u nepokretnoj mreži HT ERONET-a
 • HT ADSL uslugu
 • govornu ili podatkovnu uslugu u pokretnoj mreži HT ERONET-a

Zašto se učlaniti u PLUS klub?

Zato što Vam za utrošene minute razgovora, poslane SMS poruke ili korištenje interneta, HT ERONET dodjeljuje bodove koje možete iskoristiti samo u PLUS klubu, ostvarujući pri tome znatnu uštedu u budžetu svoje obitelji.

Tko može postati član PLUS kluba?

Članovi PLUS kluba mogu biti svi privatni pretplatnici:

 • HT ERONET-ovih govornih usluga u nepokretnoj mreži (POTS/ISDN, ADSL/FLAT i DUET paketi),
 • HT ERONET-ovih govornih postpaid privatnih tarifa (uključujući i Family tarife) u pokretnoj mreži ili data tarifa koja su na zasebnoj SIM kartici

Kako se postaje član PLUS kluba?

Učlanjenje u klub se vrši putem zahtjeva koji pretplatnik može podnijeti na jedan od slijedećih načina uz obvezno prihvaćanje uvjeta PLUS kluba:

 • online registracijom na http://plusklub.hteronet.ba
 • na prodajnim mjestima HT ERONET-a

Članstvo u PLUS klubu je besplatno.

Što se događa nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u PLUS klubu?

Nakon podnošenja zahtjeva vrši se učlanjenje pretplatnika i kreiranje njegovog članskog računa. Članski račun se kreira na osnovi jednog pretplatničkog računa/odnosa s mogućnošću priključenja dodatnih pretplatničkih računa/odnosa u sklopu jednog članskog računa.

Koji su uvjeti za priključenje dodatnih pretplatničkih računa na korisnički račun PLUS kluba?

Uvjet za priključenje dodatnih pretplatničkih računa/odnosa u postojeći članski račun je da glase na istog pretplatnika (JMBG).

Za priključenje POTS/ISDN računa pretplatnik mora unijeti svoj broj telefona, poziv na broj (sa računa), i registracijiski kod koji dobiva pozivom na besplatni govorni automat 0800828882 ili, ukoliko je tako zahtjevao, putem pošte.

Za priključenje ADSL računa pretplatnik unosi svoje korisničke podatke za ADSL odnosno svoje korisničko ime i lozinku.

Za priključenje računa mobilne usluge pretplatnik unosi svoj broj mobitela i registracijski kod koji dobiva SMS-om.

Na koji način se dodatni pretplatnički računi/odnosi mogu uključiti u članski račun PLUS kluba?

Član PLUS kluba može izvršiti zahtjev za priključenjem dodatnih pretplatničkih odnosa na sljedeći način:

 • online na http://plusklub.hteronet.ba
 • na prodajnom mjestu HT ERONET-a

Nakon priključenja dodatnih pretplatničkih odnosa pretplatniku će funkcionalnosti iz prethodnih usluga (web račun i/ili moj eronet) za te korisničke odnose biti dostupne putem logiranja na članski račun PLUS kluba.

Zašto priključiti više korisničkih računa/odnosa u članski račun PLUS kluba?

Prilključenjem više korisničkih računa/odnosa u jedan članski račun prije dolazite do željenih pogodnosti , na način da bodove koje ostvarite na osnovu više korisničkih računa/odnosa možete iskoristiti za pogodnost na jednom od odnosa.
 
Također, na ovaj način pristupom na web stranice plus kluba ( http://plusklub.hteronet.ba ) imate uvid u detalje (pregled prometa, ispis poziva, pregled računa) svih priključenih odnosa na jednom mjestu.

Na koji način se skupljaju bodovi u okviru članstva u PLUS klubu?

Bodovi se dodjeljuju članu PLUS kluba svakog mjeseca. Bodovi se dodjeljuju za svaki uredno plaćeni račun do datuma dospijeća. Pretplatnik dobiva bodove ovisno o iznosu računa i vremenu (godinama) od kada je uključen u mrežu. U obračun za bodovanje uzima se bruto iznos računa (sa PDV-om) za usluge HT ERONET-a.

Što ne ulazi u obračun bodova u okviru članstva u PLUS klubu?

RTV pretplata se ne uzima u obzir pri obračunu bodova.
Za korisničke račune ili dio računa koji se odnose samo na POTS/ISDN usluge vrijeme provedeno u mreži se ne uzima u obzir za bodovanje. Za račune plaćene nakon datuma dospijeća ne vrši se obračun bodova.

Kako se obračunavaju startni bodovi?

Učlanjenjem u PLUS klub pretplatnicima se obračunavaju i bodovi za uredno (do datuma dospijeća) izmirene račune izdane na ime usluga za prethodna tri mjeseca od mjeseca učlanjenja.

Pri priključivanju dodatnih usluga/odnosa u postojeći članski račun pretplatniku se obračunavaju bodovi za uredno izmirene račune izdane za navedenu uslugu za prethodna tri mjeseca od mjeseca priključenja te usluge u postojeći članski račun.

Što ako pretplatnik posjeduje više korisničkih odnosa a neki se ne mogu uključiti u članski račun PLUS kluba?

To je moguća situacija kada u korisničkom odnosu nedostaju određeni podatci npr. JMBG partnera. U tom slučaju pretplatnik treba doći na prodajno mjesto sa zahtjevom za provjerom/dopunom podataka.

Što je sa pretplatnicima koji su izašli iz zbirnog računa usluga HT ERONET-a?

Pretplatniku (npr. ERONET postpaid Family tarife) koji izađe iz zbirnog računa kreira se novi ugovor pa se samim tim smatra novim pretplatnikom i on tek od tog trenutka počinje skupljati bodove, a vrijeme provedeno u mreži kreće od nule.

Što je sa pretplatnicima koji imaju konvergentne račune usluga HT ERONET-a?

Kod konvergentnih računa (više usluga na jednom računu) ne računaju se bodovi na ukupan iznos računa nego po uslugama. Svaki konvergentni račun se 'u pozadini' sastoji od više njih i pri obračunu bodova se tretiraju zasebno. Tako npr. kod konvergentnog računa koji se sastoji od ADSL-a i POTS-a, pretplatniku se zasebno računaju bodovi na dio računa koji se odnosi na POTS i na dio računa koji se odnosi na ADSL.

Učlanjenjem u klub putem neke od usluga sa konvergentnog računa pretplatniku se automatski priključuje i druga usluga s računa u članski račun.

Je li moguće izvršiti prijenos bodova na drugog člana PLUS kluba?

Prijenos bodova na drugog člana PLUS kluba dopušten je u slučaju prijenosa vlasništva na nivou pretplatničkog odnosa / Partnera.

Može li se provjeriti stanje prikupljenih bodova?

Da.
 
Član PLUS Kluba može provjeriti stanje bodova:

 • pozivom na korisničku podršku (0800 88 888)
 • na prodajnom mjestu
 • preko web-a logiranjem na članski račun http://plusklub.hteronet.ba

Na svakom mjesečnom računu bit će prikazan mogući broj bodova koje član PLUS kluba može ostvariti pravovremenim izmirenjem tog računa, kao i ukupan broj ostvarenih bodova po članskom računu.

Članovi PLUS kluba, čiji članski račun sadrži mobilnu postpaid uslugu, mogu provjeriti stanje ostvarenih i potencijalnih bodova putem SMS-a koji će poslati sa mobilnog broja telefona koji je uključen u klub. Provjera stanja ostvarenih kao i potencijalnih bodova (mogući broj bodova u slučaju urednog izmirenja trenutnog duga) putem SMS-a vrši se slanjem poruke sadržaja ”BOD” na broj 063 888 68. Cijena poruke definirana je tarifnim modelom pretplatnika.

Kada se mogu iskoristiti bodovi?

Član PLUS kluba ostvarene bodove može iskoristiti odmah ili ih prenijeti u slijedeći mjesec kako bi sakupio dostatan broj bodova za željenu pogodnost.
 
Valjanost bodova je 24 mjeseca. Neiskorišteni bodovi stariji od 24 mjeseca se poništavaju.

Za što se sve mogu iskoristiti prikupljeni bodovi?

Mogu se iskoristiti za:

 • besplatne minute u fiksnoj telefoniji
 • besplatne minute u mobilnoj telefoniji
 • novčane popuste na mjesečnu pretplatu za ADSL usluge
 • besplatne SMS-ove i dodatni Internet promet u mobilnoj telefoniji
 • popust na kupovinu uređaja u slučaju produljenja/potpisivanja novog ugovora na 24 mjeseca za odgovarajuću uslugu

Za što se ne mogu iskoristiti prikupljeni bodovi?

Skupljeni bodovi se ne mogu zamijeniti za novac niti za bilo koju drugu nagradu osim za pogodnost definirane uvjetima članstava u PLUS klubu u trenutku kada član PLUS kluba zatraži zamjenu bodova.

Pogodnosti iz mobilne ne mogu se koristiti u roamingu. Pozivi, SMS poruke i podatkovni promet u roamingu se naplaćuju po važećem roaming cjeniku.

Kako se mogu preuzeti pogodnosti ostvarene članstvom u PLUS klubu?

Pogodnosti se naručuju:

 • na HT ERONET prodajnim mjestima podnošenjem Zahtjeva za zamjenu bodova za pogodnosti
 • putem korisničkog portala PLUS kluba http://plusklub.hteronet.ba

Na temelju Zahtjeva za zamjenu bodova za pogodnosti izabranu pogodnost, ako je riječ o materijalnoj pogodnosti (popust na kupovinu uređaja), član PLUS kluba preuzima osobno u HT ERONET centru, a ako je riječ o nematerijalnoj pogodnosti pretplatnik iste može aktivirati putem korisničkog portala PLUS kluba i prodajnog mjesta.

Kako se može odjaviti iz članstva u PLUS klubu?

Članstvo u PLUS klubu prestat će u sljedećim slučajevima:

 • trajnim isključenjem korisničkog broja iz PLUS mreže iz bilo kojeg razloga
 • trajnim isključenjem HT ADSL korisničkog računa iz bilo kojeg razloga
 • na zahtjev člana PLUS kluba ukoliko je isti član kluba dulje od tri mjeseca

Što se događa sa članstvom u PLUS klubu za vrijeme privremenog isključenja?

Za vrijeme privremenog isključenja član PLUS kluba nema pravo mijenjati bodove za pogodnosti niti koristiti već aktiviranu pogodnost.