PRIVATNI KORISNICI


Telefon: 0800 88 888
Fax: 039 663 374
E-mail: info@hteronet.ba

POSLOVNI KORISNICI


Telefon: 0800 88 000
Fax: 039 663 374
E-mail: info@hteronet.ba

PODRŠKA U INOZEMSTVU


Telefon: +387 63 380 000

Pozivi upućeni prema kontaktnim brojevima unutar BiH su besplatni, bez obzira na mrežu korisnika.

Adresa

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kneza Branimira bb
88000 Mostar


Kontaktirajte nas i putem