PRIVATNI KORISNICI


Telefon: 0800 88 888
Fax: 039 663 374
E-mail: info@hteronet.ba

POSLOVNI KORISNICI


Telefon: 0800 88 000
Fax: 039 663 374
E-mail: info@hteronet.ba

PODRŠKA U INOZEMSTVU


Telefon: +387 63 380 000

Pozivi upućeni prema info brojevima unutar BiH su besplatni.

Adresa

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kneza Branimira bb
88000 Mostar


Kontaktirajte nas i putem