Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Internet

Sa nama ste uvijek online. Odaberite kojom brzinom se želite spojiti i koliko vam je prometa potrebno mjesečno. Na internet možete iz ureda ili iz pokreta.

   

ADSL
brzi internet

 

DUO paketi

 

Mobilni
internet

Za pristup internetu velikom brzinom korištenjem postojeće telefonske linije. ADSL omogućava na istoj liniji prijenos govora i podataka.
<saznajte više>

 

Jednostavno je. I internet i telefon u najjeftinijoj kombinaciji - DUO paketima. Odaberite paket koji vam najbolje odgovara i koji vam najviše štedi.
<DUO paketi>

 

Odaberite tarifu Mobilnog Interneta koja Vam najviše odgovara! Tarife se mogu koristiti uz bilo koju govornu tarifu ili zasebno za korištenje na prijenosnom računalu ili tablet računalu.
<saznajte više>