Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Internet

Sa nama ste uvijek online. Odaberite kojom brzinom se želite spojiti i koliko vam je prometa potrebno mjesečno. Na internet možete iz ureda ili iz pokreta.

   

ADSL
brzi internet

 

Internet
i telefon

 

Mobilni
internet

Za pristup internetu velikom brzinom korištenjem postojeće telefonske linije. ADSL omogućava na istoj liniji prijenos govora i podataka.
<saznajte više>

 

Jednostavno je. I internet i telefon u najjeftinijoj kombinaciji - DUO paketima. Odaberite paket koji vam najbolje odgovara i koji vam najviše štedi.
<DUO paketi>

 

Odaberite tarifu Mobilnog Interneta koja Vam najviše odgovara! Tarife se mogu koristiti uz bilo koju govornu tarifu ili zasebno za korištenje na prijenosnom računalu ili tablet računalu.
<saznajte više>