Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

PRESS CENTAR
25.10.2016

Ericsson Nikola Tesla proširuje 3G mrežu HT-a Mostar

Ericsson Nikola Tesla i HT Mostar ugovorili su proširenje 3G radijske pristupne mreže ovog operatora.

<SAZNAJTE VIŠE>