Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Kontakti

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Kneza Branimira bb
88 000 Mostar
Besplatni info telefon:
0800 88 888
Centrala:
036 395 000

 

Sektor za financijsko poslovanje

Mobilne usluge
Telefon: 039 663 335, 663 337, 663 360, 663 334
Fax (potvrde o uplati): 039 663 339
Fiksne usluge
Telefon: 034 204 012,  030 714 980
Fax (potvrde o uplati): 034 200 405

 
     

Sektor za računovodstvo

Telefon: 036 336 821
Fax: 036 336 817

 

Nabava

e-mail: nabava@hteronet.ba

     

Humanitarni telefoni

Odjel za korporativne komunikacije
Kneza Branimira bb
88 000 Mostar
Telefon: 036 395 816
e-mail: humanitarnitelefoni@hteronet.ba

 

Press

Odjel za korporativne komunikacije
Ulica Kneza Branimira bb
88 000 Mostar
Telefon: 036 395 260
e-mail: press@hteronet.ba

     

Sponzorstva

Odjel za korporativne komunikacije
Kneza Branimira bb
88000 Mostar
Telefon: 036 395 818
e-mail: sponzorstva@hteronet.ba

 

Marketing

Odjel za marketinške komunikacije
Mepas Mall, Kardinala Stepinca bb
88 000 Mostar
Telefon: 036 336 683, 036 336 689
fax: 036 336 608
e-mail: marketing@hteronet.ba

     

Prodaja

Odjel za privatne korisnike
Mepas Mall
Kardinala Stepinca bb
88 000 Mostar
E-mail: privatni.korisnici@hteronet.ba

Odjel za poslovne korisnike
Mepas Mall, Kardinala Stepinca bb
88 000 Mostar
Telefon: 0800 88 000
E-mail: poslovni.korisnici@hteronet.ba

 

Veleprodaja

Odjel za veleprodaju
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar
Telefon: +387 36 395 215
Fax: +387 36 328 160
E-mail: veleprodaja@hteronet.ba


Podrška korisnicima

Kontakti za podršku korisnicima