Posjetite najbliže prodajno mjesto

Odaberite povoljno uređaj, tarifu na pretplatu ili na !hej bonove!

  1. Na našem najbližem prodajnom mjestu odaberite da li želite prijenos broja na Eronet pretplatu ili !hej bonove i uslugu koju želite koristiti.
  2. Datum kada će se realizirati zahtjev za prijenos broja ćete dobiti na prodajnom mjestu, od prodajnog predstavnika ili putem e-maila (web zahtjev, !hej bonovi).
  3. Nakon potpisanog zahtjeva proces prijenosa broja traje minimalno tri radna dana.
  4. Na dan prijenosa broja na postojeću SIM karticu ćete dobiti SMS obavijest o prijenosu broja u terminu od 13:00 – 16:00 sati.
  5. U navedenom periodu kada ne budete imali mreže na mobilnom uređaju, aktivirajte našu SIM karticu koju ste dobili prilikom potpisa zahtjeva.

Korisnik sam pretplate kod matičnog operatera i želim Eronet pretplatu?

Na prodajnom mjestu matičnog operatera trebate podnijeti zahtjev za prelazak broja sa pretplate na bonove u kojem se nalazi PUK i serijski broj SIM kartice ili tražiti zahtjev za ''Potvrdu o izmirenim dugovanjima''. Bez tih dokumenta zahtjev nije moguće realizirati.

Informacije i detalje o uvjetima prelaska na Eronet pretplatu možete dobiti na našem najbližem prodajnom mjestu.

Korisnik sam bonova kod matičnog operatera i želim Eronet pretplatu ili !hej bonove?

Da bi podnijeli zahtjev za prijenos broja, potreban je PUK i serijski broj SIM kartice koji se nalaze u kupljenom start paketu ili koje možete dobiti na prodajnom mjestu matičnog operatera.

Informacije i detalje o uvjetima prelaska na Eronet pretplatu možete dobiti na našem najbližem prodajnom mjestu.

Novac ili kredit koji imate na računu kod matičnog operatera po pravilima ne može biti prebačen kod nas i savjetujemo da ga potrošite do zakazanog datuma za prijenos broja.


 

Popis prodajnih mjesta