Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Top broj

Odaberite svoj novi upečatljivi i lako pamtljivi 063 broj! Broj možete odabrati iz četiri dostupne kategorije, te može biti postpaid ili prepaid.

Usluga Top broj predstavlja bazu lako pamtljivih korisničkih brojeva koje svi postojeći  HT ERONET korisnici ili oni koji to postanu mogu kupiti uz plaćanje određene naknade.
 
Korisnički brojevi iz Top broj baze raspoređeni su u četiri cjenovne kategorije: Premium, Gold, Silver i Bronze: 
 
Pretplatnički broj Cijena
PREMIUM  160 KM
GOLD 130 KM
SILVER 80KM
BRONZE 50 KM

!hej broj (prepaid) Cijena
PREMIUM  450 KM
GOLD 320 KM
SILVER 240 KM
BRONZE 100 KM


* u cijene je uključen PDV.

 

Raspored kategorija:

PREMIUM
- čine korisnički brojevi kombinacije znamenki: XXX XXX; XXX YYY; XXX 000; 000 XXX; X00 X00; X0 X0 X0; 0X 0X 0X; XY XY XY, XYZ XYZ. 
 
GOLD
- čine korisnički brojevi kombinacije znamenki: XYY YYY; XXX XXY; X00 Y00; X00 000; 000 00X; X0 Y0 Z0; 00X 00Y; 6*(x+1).
 
SILVER
- čine korisnički brojevi kombinacije znamenki: XY0 000; XXY YYY; XXX XYY; 000 0XX; XX0 000; X00 00X; XX YY ZZ.
 
BRONZE
- čine korisnički brojevi kombinacije znamenki: XYZ 000; 000 XYZ; 000 0XY, XYZ ZYX;  3*(X+1)3*(Y+1), 3*(X+1)3*(X-1).