Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Opcija uređaj

Opcija uređaj je usluga koja omogućava HT ERONET mobilnim korisnicima kupovinu mobilnog uređaja po povoljnim uvjetima, preko mjesečne naknade za Opciju uređaj iskazane na računu za HT ERONET mobilne usluge.


 
Korisnik prilikom kupovine uređaja bira hoće li platiti puni iznos povoljne cijene telefona u odabranom tarifnom modelu odjednom ili će odabrati Opciju uređaj. 
 
Uz Opciju uređaj korisnik plaća na prodajnom mjestu povoljniji iznos početne cijene telefona uz odabrani tarifni model, a ostatak vrijednosti telefona, uz odabrani tarifni model, plaća preko ugovaranja dodatne mjesečne naknade za Opciju uređaj, koja se naplaćuje povrh mjesečne naknade za tarifni model na HT ERONET računu. 
 
Uvjeti korištenja Opcije uređaj (PDF)