Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Sa HT ERONET mobilnim telefonom uvijek ste blizu prijatelja i blizu obitelji ma gdje na svijetu bili.

Odakle početi?

Mobilni telefoni

Super broj

  • Odaberite tarifu
    koja najviše odgovara
    vašim životnim navikama.
    <vidi sve tarife>
  • Upoznajte se sa svim tarifnim opcijama koje daju dodatne vrijednosti
    <tarifne opcije>
Odaberite novi mobitel uz
novu ili postojeću tarifu.
Znate li da ih većinu
možete imati za samo 1KM?
<pregled mobitela>
Svi korisnici tarife Eronet
mogu odabrati jedan broj
iz HT ERONET mreže s
kojim će 1000 minuta
mjesečno razgovarati
za 0 KM/min.
<opširnije>