Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Mobilni internet

Imate li potrebu za internetom
i kad niste u kući?

Mobilni internet je pravo rješenje za Vas!

MI tarife s neograničenim prometom

MI tarife s
ograničenim
prometom

Mi dokup
prometa

MI 200, MI 500 i MI Start mogu se koristiti isključivo uz govorne tarife. MI (S, SM, M, L, XL) se mogu koristiti uz govorne tarife ili zasebno na prijenosnom ili tablet računalu.

<opširnije>

MI 200, MI 500 i MI Start mogu se koristiti isključivo uz govorne tarife. MI (512 MB, 1GB, 4GB, 10GB) se mogu koristiti uz govorne tarife ili zasebno na prijenosnom ili tablet računalu. Odaberite Mobilni Internet prema Vašim potrebama.

<opširnije>

Aktivirajte dodatnih 150MB,
1GB ili Internet Dan

<opširnije>