Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Dial-up pristup

Za povremeno korištenje mogućnosti interneta
i e-mail adresa.

 • dial-up pristup bez mjesečne pretplate ili uz jednu od nekoliko tarifa
 • e-mail adresa
 • opcija web poslužitelja (ovisno o tarifi)
 • sigurnosna zaštita za e-mail

Gost

  Cijena
telefonska tarifa 0,123 KM/min

 

Mali korisnik

  Cijena
priključna pristojba 0,00 KM
mjesečna pretplata 0,00 KM
telefonska veza (uključuje i ISDN pristup, po B kanalu)
od 7 do 19 sati 0,35 KM/min
od 19 do 7 sati i nedjeljom 0,023 KM/min

 

Mali plus korisnik

  Cijena
priključna pristojba 0,00 KM
mjesečna pretplata 11,70 KM
telefonska veza (uključuje i ISDN pristup, po B kanalu)
od 7 do 19 sati 0,026 KM/min
od 19 do 7 sati i nedjeljom 0,015 KM/min


Srednji korisnik

  Cijena
priključna pristojba 0,00 KM
mjesečna pretplata 23,40 KM
pretplata za svaku e-mail adresu 3,51 KM
telefonska veza (uključuje i ISDN pristup, po B kanalu)
od 7 do 19 sati 0,035 KM/min
od 19 do 7 sati i nedjeljom 0,023 KM/min
uključen veliki web poslužitelj 0,00 KM

 

Srednji plus korisnik

  Cijena
priključna pristojba 0,00 KM
mjesečna pretplata 23,40 KM
pretplata za svaku e-mail adresu
(1 do 5 adresa)
11,70 KM
pretplata za svaku e-mail adresu
(6 i više adresa)
9,36 KM
telefonska veza (uključuje i ISDN pristup, po B kanalu)
od 7 do 19 sati 0,026 KM/min
od 19 do 7 sati i nedjeljom 0,015 KM/min
uključen veliki web poslužitelj 0,00 KM

 

* Diskovni prostor za svaku e-mail adresu za usluge srednji korisnik i srednji plus korisnik je 500 MB. Diskovni prostor za svaku e-mail adresu za usluge mali korisnik, mali plus korisnik i paket “Školarac“ je 300 MB. 

U cijene je uključen PDV.

Dodatne usluge

Mali web 9,36 KM/mj.
Veliki web 23,40 KM/mj.
Poslovni web 40,95 KM/mj.
Dodatni diskovni prostor (100 MB) 5,85 KM/mj.
Statička IP adresa 163,80 KM/mj.


U cijene je uključen PDV.


Mali web

 • 100 MB diskovnog prostora
 • web adresa oblika www.tel.net.ba/naziv
 • mogućnost uporabe PHP skripti
   

Veliki web

 • 500 MB diskovnog prostora
 • mogućnost web adrese oblika:
  • www.naziv.tel.net.ba
  • naziv.tel.net.ba
  • www.domena (uz registriranu domenu)
 • mogućnost uporabe CGI programa i PHP skripti
   

Poslovni web

 • 1 GB diskovnog prostora
 • MySQL baza podataka
 • mogućnost web adrese oblika:
  • www.naziv.tel.net.ba
  • naziv.tel.net.ba
  • www.domena (uz registriranu domenu)
 • mogućnost uporabe CGI programa i PHP skripti
   

Dodatni diskovni prostor

Korisnik može proširiti svoj diskovni prostor za e-mail uslugu ili web poslužitelj u koracima od 100 MB.

Statička IP adresa

Dial-up korisnicima se prilikom spajanja dinamički dodjeljuje IP adresa, tj. za svako spajanje je različita. Korisniku koji ima potrebu za prisutnošću na internetu s uvijek istom IP adresom na raspolaganju je uslugu statičke IP adrese za dail-up pristup.