Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Telefonski priključak

Usporedite i odaberite onaj priključak koji vam odogovara po svojim mogućnostima i dodatim uslugama. Za sve telefonske priključke možete odabrati neki od tarifnih modela.

Analogni priključak

HOMEBOX

Namijenjen korisnicima koji imaju potrebu za klasičnim telefonskim priključkom sa jednim telefonskim brojem.

< opširnije >

HOMEBOX omogućuje korištenje govorne usluge fiksne mreže u područjima u kojima nema tehničke mogućnosti za priključenje fiksne telefonske linije.

< opširnije >

ISDN BRA standard
ISDN BRA komfor