Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Prijenos podataka

Najam
vodova

Privatna mreža
IP VPN

  • Usluga Najam vodova omogućuje povezivanje dvije korisničke lokacije stalnim vodom (24 sata dnevno).
  • Brzine prijenosa od 64 kbit/s do 155 Mbit/s.
  • Najam voda može biti ostvaren između lokacija unutar BiH ili međunarodno


<saznajte više>

Sigurno povezivanje udaljenih lokacija u korporativnu virtualnu privatnu mrežu.

  • Međusobna komunikacija svih lokacija u mreži
  • Kombiniranje pristupnih tehnologija
  • Integracija s pristupom internetu


<saznajte više>