Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Cloud DRaaS

Sigurnost podataka

Cloud Disaster Recovery as a Service (DRaas) je usluga koja omogućava poslovnim korisnicima da na HT Eronet cloud infrastrukturu repliciraju virtualna računala (VM - virtual machine), te ih tako zaštite u slučaju neočekivanih događaja, a sve kako bi u slučaju potrebe mogli ( i sa druge lokacije) pristupiti replikama i nastaviti sa radom.
Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji koriste virtualna računala i ne mogu dozvoliti nedostupnost ili gubitak svojih poslovno kritičnih podataka i aplikacija u slučaju nesreće (ljudske pogreške, kvar servera, prirodne nepogode i sl.) na duži vremenski period (više sati)...


Cijena usluge Cloud DRaaS sastoji se od mjesečnih naknada za:

  • broj virtualnih računala uključenih u DRaaS uslugu
  • naknade za vCPU
  • naknade za RAM
  • naknade za diskovni prostor
  • naknade za dodatnu brzinu prijenosa podataka