Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Cloud BaaS

Automatizirana i jednostavna pohrana podataka koji se nalaze na različitim uređajima

Cloud Backup as a service (BaaS) je usluga koja omogućava poslovnim korisnicima jednostavnu i automatiziranu pohranu podataka koji se nalaze na računalima i serverima u siguran HT Eronet podatkovni centar. Pohranjivati se mogu djelomični podaci ili kompletno računalo/server bilo ono fizičko ili virtualno. Proces pohranjivanja podataka uslugom Cloud Backup ne utječe na produkciju i predstavlja backup bez zaustavljanja rada servisa kod korisnika.
Usluga je namijenjena svim poslovnim korisnicima kojima je potrebna kontinuirana pohrana podataka a koji su u svakom trenutku dostupni za vraćanje u slučaju potrebe.
 
Cijena usluge Cloud Backup sastoji se od:
mjesečnih naknada za veličinu diskovnog prostora (HDD) za pohranu podataka
broja računala za koje se vrši sigurnosna pohrana
dodatne brzine prijenosa podataka