Enterprise paket

  OFFICE 365
Enterprise E1
OFFICE 365
Proplus
OFFICE365
Enterprise E3
Mjesečna naknada po korisniku 17,00 KM 25,20 KM 42,10 KM
Maksimalni broj korisnika neograničeno neograničeno neograničeno
Cijeli Desktop Office, profesionalni paket, aplikacije za Office 2016 za PC i Mac
(do 5 uređaja)
X - Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote
- Access*
- Publisher*
- Skype**
- Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote
- Access*
- Publisher*
- Skype**
Office aplikacija za tablete X Da Da
Office aplikacija za smartphone X Da*** Da***
Office web aplikacija (Office Online) Da Da Da
Prostor za pohranu i zajedničko korištenje datoteka (OneDrive for business) Da Da Da
E-mail (Exchange Online) **** Da X Da
Web-konf, prisutnost i izravne poruke
(Skype for business)
Da X Da
Share point on line (intranet) Da X Da
Društvena mreža za tvrtke (Yammer) Da X Da
Lokalna podrška Da Da Da
Korporacijsko upravljanje aplikacijama X Da Da
Microsoft jamstvo za 99,99% neprekidnog rada Da Da Da
Centar za predočavanje elektroničkih dokumenata X X Da
Usklađenost i zaštita informacija X X Da
Govorna pošta X X Da
Integracija servisa (Active Directory) Da Da Da

*Samo klijentski programi i/ili značajke za računala sa sustavom Windows, ne može se koristiti na više računala.
**Aplikacija Skype for business (uvrštena u Office 365 BE, Office 365 BP i Office Enterprise E1 ne sadrži PSTN mogućnosti prisutne u verziji koja je uvrštena u Office 365 ProPlus i Office Enterprise E3. Skype for business nije još uvijek dostupan za Mac. Lync za Mac 2011 je najnovija verzija. Lync za Mac je kompatibilan s aplikacijama Skype for business poslužiteljska verzija i Skype za tvrtke online.
***Otvaranje, uređivanje i prikaz dokumenata programa Outlook, Word, Excel, PowerPoint i OneDrive for Business na uređaju iPhone, telefonima sa sustavom Android i uređaju Windows Phone. Dostupni su i Lync 2013, Yammer, OneNote i druge aplikacije za tvrtke.
****Korisnici sa svojom poslovnom e-poštom mogu povezati sljedeće verzije programa Outlook i tako koristiti dobro poznatu aplikaciju s bogatim značajkama: najnoviju verziju programa Outlook, Outlook2013, Outlook 2010 (s ograničenom funkcionalnošću), Outlook 2007, Outlook 2011 za Mac i Outlook 2008 za Mac. To ne uključuje Exchange Online Kiosk, ni Office 365 Enterprise K1.

U cijene je uključen PDV.