Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Promjena lozinke za dial-up

Za promjenu dial-up lozinke upišite vaše korisničko ime, sadašnju i novu lozinku.

Upute:

  • korisničko ime unosi se malim slovima
  • lozinka može imati 6 do 8 znakova (razlikuju se mala i velika slova)
  • zabranjeno koristiti dijakritičke znakove(čćđšž) i navodnike (", ')