Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Promjena ADSL lozinke

Za promjenu ADSL lozinke upišite vaše korisničko ime, sadašnju i novu lozinku.

Upute:

  • korisničko ime unosi se malim slovima
  • lozinka može imati 6 do 8 znakova (razlikuju se mala i velika slova)
  • zabranjeno koristiti dijakritičke znakove(čćđšž) i navodnike (", ')

Napomena:

Naplata ADSL usluge se vrši po korisničkom računu, pa je iznimno važno da držite u tajnosti svoje podatke (korisničko ime i lozinku) za spajanje na ADSL mrežu.
 
Nakon što ADSL lozinku promijenite na ovim stranicama, za uspješno spajanje istu morate promijeniti na ADSL vezi na računalu, ako koristite "bridge mod" spajanja (spajate se preko ikonice na zaslonu računala) ili na ADSL uređaju, ako koristite "router mod" spajanja (računalo je spojeno na internet kad god je uključen ADSL modem).