Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

VAS SMS

VAS SMS usluge omogućuju dodatni izvor prihoda kroz suradnju davatelja usluga/sadržaja i poduzeća koja posluju sa mobilnim aplikacijama s jedne strane i telekom operatora s druge strane.  Ujedno SMS proširuje krosmedijalni nastup dodatnim kanalom, pored telefonskog poziva i interneta ponudite i mogućnost odgovora putem SMS-a - popularnu funkciju mobilnog uređaja. Putem SMS-a  možete brzo i jednostavno stupiti u kontakt  sa velikom  ciljanom skupinom i to bez velikih investicijskih i fiksnih troškova. 
 
 Cilj je uspostaviti  neposrednu vezu s krajnjim kupcem/korisnikom te omogućitibrzu, kvalitetnu i dvosmjernu komunikaciju. Za ostvarenje ovog cilja, SMS usluge pokazale su se kao najučinkovitija i najkvalitetnija metoda, jer omogućavaju uspostavu personaliziranog i interaktivnog komuniciranja između korisnika usluge/proizvoda i tvrtke kao davatelja iste. 
 
S obzirom na veliku izloženost korisnika raznim reklamnim sadržajima i informacijama jedan od najučinkovitijih načina koji omogućuje direktnu, personaliziranu i dvosmjernu komunikaciju je putem SMS-a. Istraživanja pokazuju da ljudi pročitaju većinu SMS poruka koje prime na svoj mobilni uređaj, stoga je mobilni marketing idealan način da zaista prenesete kupcima svoju poruku/ponudu ili zatražite  mišljenje. 
 
Primjene usluga:
 • Informiranje i obavještavanje korisnika o aktualnoj ponudi, servisnim informacijama i sl.
 • Organiziranje i provođenje nagradnih igara i kvizova
 • SMS Chat
 • Glasovanja
 • Distribuciju različitih sadržaja prema željama korisnika
 • Prema dogovoru ovisno o potrebama tržišta
   
Primjeri djelatnosti koje koriste uslugu:
 • TV kuće - glasovanja, nagradne igre 
 • Banke – informiranje korisnika o  stanju na računu, dodjela PIN-a 
 • Kladionice –  informiranje o rezultatima i sl. 
 • Trgovački lanci –  obavijesti korisnika o trenutnim akcijama, promocija usluga, nagradne igre, ankete 
 • Uslužne djelatnosti, razne naplate i sl. 
Prednosti odabira HT Eronet kao VAS operatora za SMS usluge s posebnom tarifom  
 • Atraktivan komercijalni mode podjele prihoda l i fleksibilan način naplate 
 • Pokrivenost tržišta 
 • Napredna tehnička rješenja   
 • Podrška u razvijanju usluga i integriranju
 • Raspoloživost usluge 24/7
 
MO SMS (Mobile Originated SMS) je  SMS usluga s posebnom  tarifom kod koje se  naplaćuje odlazna poruka korisnika po unaprijed definiranim  i određenim cijenama SMSa.  
Za ove usluge rezerviran je poseban numeracijski spektar 091 xxx xxx raspoređen prema tarifnim modelima u cjeniku koji je definiran od strane RAK-a.
 

 

MT SMS (Mobile Terminated SMS) je  SMS usluga s posebnom  tarifom kod koje se  naplaćuje dolazna poruka korisniku po unaprijed definiranim  i određenim cijenama SMSa. MT SMS usluga može biti jednokratna i na pretplatu. Za ove usluge rezerviran je poseban numeracijski spektar 063 770 xxx raspoređen prema tarifnim modelima u cjeniku.