Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

mParking

HT Eronet omogućuje svojim korisnicima plaćanje usluge parkirnog mjesta slanjem SMS poruke.

Uslugu je moguće aktivirati na jasno označenim lokacijama sa SMS načinom naplate na kojima je istaknut i 063% broj i odgovarajući sadržaj SMSa u skladu sa cjenikom parkinga.