Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Usluge sa dodanom vrijednošću

VAS - Value-Added Services

Poslovnim korisnicima koji žele brz i jednostavan komunikacijski kanal sa svojim korisnicima usluga nudimo cjelokupno rješenje na području usluga s posebnom  tarifom u fiksnoj (TGA i besplatni telefon) i mobilnoj ( VAS SMS, Bulk SMS i mParking) mreži HT Eroneta.
 
Ove usluge  služe kako bi davatelji usluga mogli  pružati određene usluge u  telefoniji na komercijalnoj razini, bilo da se radi o informativnim ili zabavnim sadržajima. 
Strukture ovih usluga su maksimalno prilagodljive željama  naručitelja, a vrijeme potrebno za programiranje je obično vrlo kratko.
 
Slobodno nas izravno kontaktirajte za odabir usluge, rješenja tehničke realizacije i cjenovne ponude za vaše potrebe!
  

Kontakt za VAS usluge

Odjel za veleprodaju
Grupa za poslovnu podršku
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar
Telefon: +387 36 395 321
e-mail: vas@hteronet.ba