Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Roaming

Mobilni operatori, pa tako i HT Eronet, nude uslugu međunarodnog roaminga kojom se korisnicima omogućuje slanje ili primanje poziva kao i tekstualnih poruka, pristup internetu ili pristup nekim drugim uslugama mobilne telefonije (npr. nadoplata računa na pre-paid telefonima) kada se nalaze izvan granica Bosne i Hercegovine.

Svim korisnicima roaming usluga, svojim ili korisnicima drugih operatora, HT Eronet nudi govorne i SMS usluge, te usluge podatkovnog prijenosa na 2G, 2.5G ili 3G tehnologiji. Za povezivanje sa drugim operatorima u svijetu, a za potrebe realizacije roaming usluga (govora, SMS ili podatkovnog prijenosa) HT Eronet, osim vlastite, koristi infrastrukturu i usluge Deutsche Telecoma AG, jednog od najvećih svjetskih telekom operatora. Deutsche Telecom pruža HT Eronetu uslugu signalizacije za roaming kojom se HT Eronet može povezati sa bilo kojim operatorom u svijetu uključujući i one na Američkom kontinentu koji u telekomunikacijama koriste standarde drugačije od Europskih, uslugu GRX kojom HT Eronet korisnicima omogućuju prijenos podataka bez obzira na mrežu u kojoj se nalaze, a da su im pri tom podaci maksimalno zaštićeni.

HT Eronet u mogućnosti je pružiti usluge mobilne telefonije bazirane na 2G i 2.5G tehnologiji na velikom djelu teritorija Bosne i Hercegovine (karta pokrivenosti).  Dostupnost GPRS usluge odgovara pokrivenosti 2G signalom, što znači da je GPRS usluga dostupna tamo gdje ima i HT Eronet signala. Poboljšanje signala i područja pokrivenosti kao i dostupnosti 3G signala svakodnevna je zadaća i jedan od prioriteta HT Eroneta.

HT Eronet ima sporazume o roamingu sa oko 250 stranih operatora što korisnicima HT Eroneta daje mogućnost korištenja mobilnog uređaja na svim kontinentima i u više od 100 zemalja svijeta. Osim u zemaljskim mreža roaming usluge korisnicima HT Eroneta dostupne su i preko satelitskih mreža, zatim na brodovima za kružna putovanja te u avionima nekih zračnih kompanija.

Istovremeno HT Eronet je prepoznat kao dobar i pouzdan roaming partner te stoga korisnici usluga oko 300 različitih svjetskih operatora mogu koristiti usluge HT Eronet mreže.

Kontakt za roaming usluge

Odjel za veleprodaju
Grupa za roaming
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar
Fax: +387 39 663 359
e-mail (operatori): roaming@hteronet.ba
e-mail (korisnici): info@hteronet.ba