Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

IP

HT ERONET pruža uslugu pristup globalnom internetu (GIA) koristeći IP mrežu HT ERONET-a, povezanu svjetlovodnim linkovima prema globalnim davateljima IP usluga uz široki opseg pristupnih kapaciteta.

Usluga je namijenjena Internet Servis Provideri (ISP) koji realiziraju pristup unajmljivanjem određene širine pojasa unutar mreže HT ERONET-a.

Usluga se pruža na komercijalnoj osnovi. Za više informacija možete se obratiti na navedene kontakte.