Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Mrežne usluge

 

 

Kontakt za mrežne usluge

Odjel za veleprodaju
Grupa za mrežne usluge
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar
Telefon: +387 36 395 404
e-mail: ws@hteronet.ba