Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Međunarodni operatori

Po osnovi svojih dosadašnjih brojnih poslova i iskustava, te zbog povezanosti i interkonekcijskim ugovorima s nekoliko vodećih operatora Europe - HT ERONET predstavlja pouzdanog partnera za međunarodnu suradnju.

Prodaja iz portfelja veleprodaje HT ERONET-a  temelji se na naprednoj mrežnoj infrastrukturi, koja predstavlja osnovu za pružanje modernih usluga u potpunosti prilagođenih potrebama korisnika.

Terminacija prema fiksnoj i mobilnoj mreži HT ERONETa

HT ERONET je jedan od tri dominantna operatora u Bosni i Hercegovini te stojimo na raspolaganju za proširivanje postojećih i stvaranje novih interkonekcijskih veza u cilju terminiranja govornih usluga do krajnjih korisnika HT ERONET-a.

HT ERONET je prisutan s POP-om u Frankfurtu /Ancotel – vmmr otkud smo dostupni najznačajnim Svjetskim telekom operatorima.

Terminacija prema ostalim nacionalnim (BiH) fiksnim i mobilnim operatorima

U Bosni i Hercegovini postoje tri dominanta operatora i još desetak alternativnih operatora.

HT ERONET se svojom fleksibilnošću nudi usluge terminiranja prema svim fiksnim i mobilnim operatorima unutar BiH.

Visoko kvalitetna terminacija prema međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama

HT ERONET tranzitira promet u međunarodne destinacije preko svojih interkonekcijih međunarodnih operatora - partnera.

Usluge audio prijenosa (privremena telefonska linija)

HT ERONET omogućuje instalaciju privremenih POTS, ISDN PRA, ISDN BRA… linija za privremene potrebe kao što su sajmovi, sportske utakmice, i slični događaji.

Numeracija u BiH

Numeracija u BiH je kompleksna i dinamikom tržišta u BiH, česte su promjene.

Numeracijski plan BiH možete  naći na stranici www.rak.ba ili se obratite direktno nama za točne numeracije HT ERONET-a.