Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Interkonekcija

Domaći operatori

 

Međunarodni operatori

Domaći Operatori u BiH imaju mogućnost odabira usluga prilagođenih njihovim potrebama unutar spektra usluga Veleprodaje HT ERONET-a.

<opširnije>

 

Po osnovi svojih dosadašnjih brojnih poslova i iskustava, te zbog povezanosti i interkonekcijskim ugovorima s nekoliko vodećih operatora Europe - HT ERONET predstavlja pouzdanog partnera za međunarodnu suradnju.

<opširnije>

Kontakt za interkonekciju

Odjel za veleprodaju
Grupa za interkonekciju
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar
Telefon: +387 36 395 362
e-mail: carrier.relations@hteronet.ba