Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima
22.12.2018

NA KONCU GODINE: Rezultati pozitivni, izazovi za budućnost veliki; korisnik u fokusu


U povodu još jednog uspješnog završetka poslovne i kalendarske godine, u Međugorju je održan 2. Management Forum HT ERONET-a, nakon koga je priređen i tradicionalni božićni domjenak za sve djelatnike. Bila je to prigoda naglasiti još jednu uspješnu poslovnu godinu i izazove koji predstoje u novoj 2019.

Na početku Management Foruma nazočnima se obratio predsjednik Uprave HT ERONET-a Vilim Primorac koji je, između ostaloga, istaknuo:

„Zahvaljujući našem nadasve angažiranom pristupu, ostvarili smo pozitivne rezultate poslovanja i pritom očuvali i razvili naše kapacitete prema jednoj još višoj razini. Današnji Management Forum, dakako, treba dati i dodatan impuls kako bismo – ne samo i de facto uspješno priveli koncu ovu godinu u svim aspektima poslovanja, nego i da bismo, još čvršće, zajednički krenuli u još jednu novu i uspješniju. Pred nama stoje brojni izazovi koje nameće sama konkurencija na tržištu, tehnološki trendovi, ali također i sve zahtjevniji korisnici naših usluga. Stoga će, u godini ispred nas, posebno trebati provesti u djelo naše odrednice da razumijemo i na najbolji način zadovoljavamo komunikacijske potrebe korisnika, i ujedno odgovaramo na izazove digitalnog doba, nudeći inovativna rješenja i širok spektar komunikacijskih usluga, uz primjenu digitalnih rješenja“.

Primorac je naglasio kako se, kao imperativ, nameće daljnji razvoj kreativnosti i sposobnosti zaposlenika, tehničko-tehnološki razvoj te kreacija novih i modifikacija postojećih usluga i proizvoda, pritom koristeći sve prednosti 4 G mreže za koju bi nadležni regulator trebao izdati licencu u godini koja je pred nama.

„Od iznimnog je značaja“, naglasio je Primorac, „da poslovni napori stalno budu fokusirani prema ispunjenju ključnoga zadatka – zadovoljnog korisnika, a sve s ciljem ostvarenja daljnjeg tržišnog probitka. Kreacija dinamične organizacije i transformacija ljudskih resursa, u konačnici treba odgovoriti potrebama korisnika u promptnoj isporuci usluga i proizvoda najviše kvalitete.“ Predsjenik Uprave na kraju je svima zaželio sretne i blagoslovljene božićne blagdane, te sretnu i uspješnu novu 2019.

O financijskim rezultatima poslovanja govorila je članica Uprave, izvršna direktorica za financije, Gordana Bilić, dok je član Uprave, izvršni direktor za nepokretnu mrežu Tomislav Ruk, govorio o marketinškim i prodajnim aktivnostima HT ERONET-a te daljnjim iskoracima i planovima u tom kontekstu. Dr.sc. Goran Kraljević, član Uprave, izvršni direktor za pokretnu mrežu, naglasio je kako stalni razvoj iziskuje i stalna tehničko-tehnološka unaprjeđenja, koja su jedan od ključeva napretka, te u tom kontekstu istaknuo ciljeve i daljnje iskorake iz segmenta poslovanja svoje Direkcije.

Nakon Management Foruma, za zaposlenike je, u kongresnoj dvorani Sport centra Medjugorje, priređen tradicionalni božićni domjenak, na početku kojega se nazočnima obratio član Uprave Tomislav Ruk.

Dodatni
dokumenti

Vecernji list objava