Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima
09.11.2017

Izmijenjena i dopunjena Referentna interkonekcijska ponuda za mobilnu mrežu (RIP mob)

U RIP mob dokument implementirane su izmjene i dopune prema Rješenju broj UP1: 02-29-1-512/17 od 04.07.2017. godine koje je Regulatorna agencija za komunikacije izdala operatoru JP HT d.d. Mostar na osnovu dokumenta Analiza tržišta poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama - veleprodajna razina. 
Izmijenjena i dopunjena Referentna ponuda za interkonekciju na mobilnu mrežu, RIP mob dokument, stupa na snagu 30 dana nakon objave.

Dodatni
dokumenti

rip_mob_ht_eronet_lis.pdf