Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Upravna tijela

Skupština

Skupštinu HT-a d.d. Mostar čine svi članovi Javnoga poduzeća. Svaki član poduzeća ima u Skupštini broj glasova prema udjelu u temeljnom kapitalu poduzeća. Skupština, koja se sastaje najmanje jednom godišnje, odlučuje o svim bitnim segmentima poslovanja HT-a: o Statutu poduzeća, temeljnom kapitalu, raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka, statusnim promjenama poduzeća, usvajanju godišnjih izvješća, imenovanju i razrješenju članova Nadzornoga odbora itd.
 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima jedanaest članova, a djelokrug rada ovog tijela između ostalog uključuje i nadziranje, vođenje i poslovanje poduzeća, usvajanje izvješća Uprave HT-a, imenovanje i opoziv članove Uprave, davanje suglasnost na određene odluke Uprave poduzeća, nadzor postupka javnih nabava itd.

Članovi Nadzornog odbora:

 • dr. Davor Tomić, predsjednik
 • Maja Mandić, zamjenica
 • Bojan Domić
 • Emir Konjhodžić
 • Suzana Petrović
 • Tihomir Čelan
 • dr. Gordan Galić
 • Oliver Knipping
 • Željko Severović
 • Jerko Dumanić
 • Marina Bengez Sedmak

Uprava

Upravu Javnoga poduzeća HT d.d. Mostar čine četiri člana: predsjednik Uprave - direktor i tri člana Uprave: izvršni direktor za nepokretnu mrežu, izvršni direktor za pokretnu mrežu i izvršni direktor za financije. Mandat članova Uprave traje četiri godine.
 
Uprava je kolektivno tijelo i vodi poslovanje Poduzeća, saziva Skupštinu i donosi opće akte i odluke Poduzeća, te zastupa Poduzeće i odgovara za zakonitost njegova poslovanja.

Članovi Uprave:

Odbor za reviziju

Odbor za reviziju je neovisno tijelo HT-a Mostar koje imenuje vanjskoga revizora, direktora Odjela za internu reviziju, razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije i omogućuje Odjelu za internu reviziju da vrši svoje obveze sukladno međunarodnim revizijskim standardima.