Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Javna nadmetanja

Do: 20.12.2018. 12:00 sati
Održavnje HPE opreme
Do: 20.11.2018. 12:00 sati
Prodaja rashodovane TK opreme i uređaja, te fizičko uništenje neupotrebljivog uredskog materijala,hej! kartica i bonova
Do: 13.11.2018. 12:00 sati
Nabava usluge sistematskog ispitivanja i mjerenja nivoa EM polja baznih postaja u RS-u
Do: 05.11.2018. 12:00 sati
Nabava solarwinds licenci
Do: 05.11.2018. 12:00 sati
Nabava red hat licenci
Do: 10.10.2018. 12:00 sati
Nabava alata, opreme i mjernih uređaja za bakrenu i svjetlovodnu mrežu
Do: 10.10.2018. 12:00 sati
Konzultantske usluge za Metodologiju troškovnog računovodstva
Do: 24.09.2018. 12:00 sati
Nabava svjetlovodnih kabela, spojnica i opreme za svjetlovodnu mrežu
Do: 21.09.2018. 12:00 sati
Pružanje usluga istraživanja tržišta telekomunikacija
Do: 20.07.2018. 12:00 sati
BTL agencije za kreativna rješenja te planiranje, organizaciju i realizaciju događaja/promocija
Do: 29.06.2018. 12:00 sati
Nabava bakrenih kabela, spojnog montažnog materijala za izgradnju i održavanje kabelskih mreža
Do: 19.06.2018. 12:00 sati
Održavanje IBM opreme
Do: 12.06.2018. 12:00 sati
Nabava proširenje MPLS mreže
Do: 12.06.2018. 12:00 sati
Nabava pristupne VoIP opreme
Do: 12.06.2018. 12:00 sati
Nabava IP STB opreme
Do: 23.04.2018. 12:00 sati
Pružanje usluga planiranje i zakup medija
Do: 16.04.2018. 12:00 sati
Nabava SIM/USIM 4G-LTE Ready kartica i start paketa
Do: 29.03.2018. 12:00 sati
Nabava usluge multibrend servisnog centra
Do: 23.03.2018. 12:00 sati
Nabava usluge održavanja Cisco opreme
Do: 28.02.2018. 12:00 sati
Nabava usluga održavanja sustava klimatitzacije i grijanja u objektima HT-a