Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Korporativne KOMUNIKACIJE

Ulica Kneza Branimira bb
88 000 Mostar
Telefon: 036 395 260
Fax: 036 395 260
E-mail: press@hteronet.ba

Društvena ODGOVORNOST

Korporativna društvena odgovornost integrirana je u dugoročnu strategiju razvoja HT-a Mostar. <saznajte više>