Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Mobilni uređaji na rate

Usluga kupovine uređaja na rate omogućuje svim postojećim i novim korisnicima HT ERONET mobilne mreže plaćanje mobilnih uređaja putem mjesečnih računa.
 
Osnovni uvjet da bi se ova usluga mogla koristiti je potpis ugovora na 24 mjeseca čime korisnik dobiva mogućnost kupnje uređaja na 12 rata.
 
Ovu usluga predviđena je za sve tarifne modele (govorni i Mobilni Internet tarifni modeli) koji se nalaze u komercijalnoj ponudi izuzev modela u kojima više korisničkih brojeva troši zajedničku minimalnu mjesečnu potrošnju (npr. PlusFamily tarife).
 
Ostale važne napomene:
 
  • Novi korisnikom smatra se korisnik koji nema priključak u mobilnoj mreži ili je u mreži manje od godinu dana, a postojeći korisnik je korisnik koji je dulje od jedne godine u mobilnoj mreži.
  • Da bi novi korisnik mogao koristiti ovu uslugu mora biti vlasnik HT ERONET fiksnog priključka sa uredno izmirenim obvezama.
  • Iznos prve rate sastoji se od PDV-a na cjelokupni iznos uređaja i 1/12-tine neto iznosa uređaja, dok se na ostalih 11 rata PDV ne obračunava tako da se ispostavlja račun samo na iznos 1/12-tine neto iznosa uređaja.