Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Izbornik za tarifne opcije

Aktivirajte nove opcije, deaktivirajte postojeće ili provjerite stanje onih koje već koristite

Ako ste postpaid korisnik ERONET usluga i sami želite aktivirati, deaktivirati ili provjeriti stanje opcija iz ERONET ponude to možete učiniti i preko izbornika na Vašem mobilnom uređaju. Ova usluga je besplatna i jednostavna za primjenu.

Dovoljno je da utipkate *555# i slijedite kratke upute.

Skinite Korisničke upute ovdje