Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

SuperFamily tarifa

 
  • Besplatni razgovori unutar SuperFamily grupe
  • Super kombinacija (minute+SMS)
  • Neograničeni Mobilni Internet
SuperFamily tarifa vam omogućuje kombinaciju minuta, poruka i neograničenog mobilnog interneta. Članovi grupe koji imaju jednu od Super tarifa uključene minute i poruke mogu iskoristiti za pozive i slanje poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH.
 
Članovima SuperFamily tarife, koji su na jednoj od !hej tarifa, se jednom mjesečno na račun automatski nadoplaćuje 10 KM koje koriste prema cjeniku svoje !hej tarife.
 
U Super Family tarifu može biti uključen i jedan fiksni priključak, a svi članovi unutar grupe pričaju za 0 KM/min.
 

Cjenik SuperFamily tarife

  Broj članova
Broj postpaid članova 1 - 3
Broj prepaid članova 0 - 4
Broj fiksnih članova 0 - 1

  Mjesečna naknada po članu
Naknada po postpaid članu 17,55 KM 29,25 KM 40,95 KM 58,50 KM 93,60 KM
Naknada po prepaid članu 10,00 KM
Naknada za fiksnog člana (bilo fiksne mreže u BiH) 3,51 KM


Uključene usluge u mjesečnu naknadu

  SuperFamily tarifa
Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH za postpaid člana 100 200 300 450 750
Broj SMS/MMS poruka prema svim mrežama u BiH za postpaid člana 100 1000 1000 1000 1000
Podatkovni promet za postpaid člana neograničen*
200 MB* 2 GB*4  GB* 8 GB* 16 GB*
Iznos KM za prepaid člana 10 10 10 10 10

*za tarifne modele Super Family 15/25 brzina prijenosa podataka nakon 100 MB odnosno 2 GB će se smanjiti na 64 kbit/s, a za Super Family 50/80 nakon potrošenih 8 odnosno 16 GB na 128 kbit/s. Neiskorišteni bonusi uključeni u mjesečnu naknadu ne prenose se u sljedeći mjesec.

Jedinične cijene za postpaid članove

  SuperFamily tarifa
Pozivi prema svim mobilnim mrežama u BiH (KM/min)
0,211
Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH (KM/min) 0,199
SMS/MMS (KM/poruci) unutar BiH
0,070
SMS/MMS (KM/poruci) izvan BiH
0,105
Prijenos podataka (KM/MB)
0,00
Pozivi unutar Super Family grupe (KM/poziv) 0,058

MEĐUNARODNI POZIVI (KM/min) za postpad članove

  SuperFamily tarifa
1a. Zona - Hrvatska fiksna 0,515
1b. Zona - Hrvatska mobilna 0,644
1c. Zona - Srbija i Crna Gora fiksna 0,515
1d. Zona - Srbija i Crna Gora mobilna 0,644
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija 0,807
3. Zona - Izvaneuropske zemlje 1,046
4. Zona Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime 11,583

 

Popust na fakturu

  SuperFamily tarifa
za 3 člana (postpaid + prepaid) grupe
5%
za 4 člana (postpaid + prepaid) grupe
7%
za 5 članova (postpaid + prepaid) grupe
9%
za 6 članova (postpaid + prepaid) grupe 12%
za 7 članova (postpaid + prepaid) grupe 15%


Cijene sa PDV-om.

 

SUPER broj uz Super tarifne modele

 
Besplatni razgovori prema jednom broju iz ERONET mobilne mreže.
Govorna opcija SUPER broj je namijenjena korisnicima Super/SuperFamily  tarifnih modela, a nudi besplatne razgovore prema jednom broju iz ERONET mobilne mreže.
 
  • mjesečna naknada 3,51 KM
  • cijena poziva prema SUPER broju 0,00 KM*
  • uključeno 500 min
 
*uspostava poziva 0,094 KM/poziv
 

Aktivacija i deaktivacija 

Korisnik Super tarifnog modela može opciju „SUPER broj“:
 
  • aktivirati slanjem SMS poruke „Start SUP 06xxxxxxx“ na broj 063 7781
  • deaktivirati slanjem SMS poruke „Stop SUP 06xxxxxxx“ na broj 063 7781
  • aktivirati/deaktivirati/provjeriti stanje moguće je i preko USSD izbornika za tarifne opcije, pozivom koda *555# i praćenjem uputa.

 

MI dokup prometa

 

Svi poslovni korisnici ERONET tarifa sa pretplatom mogu odabrati neku od opcija za dokup dodatnih MB mobilnog interneta, Dokup 150MB, Dokup 1GB ili Dan. Sve o opcijama saznajte na MI dokup prometa.

Poslovni korisnici opciju mogu aktivirati na prodajnom mjestu ili putem prodajnog predstavnika potpisivanjem obrasca „Zahtjev za dodatne usluge“.
 
 

Uvjeti korištenja