Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

SuperFamily tarifa

 
 • Besplatni razgovori unutar SuperFamily grupe
 • Super kombinacija (minute+SMS)
 • Neograničeni Mobilni Internet
SuperFamily tarifa vam omogućuje kombinaciju minuta, poruka i neograničenog mobilnog interneta. Članovi grupe koji imaju jednu od Super tarifa uključene minute i poruke mogu iskoristiti za pozive i slanje poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH.
 
Članovima SuperFamily tarife, koji su na jednoj od !hej tarifa, se jednom mjesečno na račun automatski nadoplaćuje 10 KM koje koriste prema cjeniku svoje !hej tarife.
 
U Super Family tarifu može biti uključen i jedan fiksni priključak, a svi članovi unutar grupe pričaju za 0 KM/min.
 

Cjenik SuperFamily tarife

  Broj članova
Broj postpaid članova 1 - 3
Broj prepaid članova 0 - 4
Broj fiksnih članova 0 - 1

  Mjesečna naknada po članu
Naknada po postpaid članu 17,55 KM 29,25 KM 29,25 KM 40,95 KM 58,50 KM 93,60 KM 175,50 KM
Naknada po prepaid članu 10,00 KM
Naknada za fiksnog člana (bilo fiksne mreže u BiH) 3,51 KM


Uključene usluge u mjesečnu naknadu

  SuperFamily tarifa
Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH za postpaid člana 100 200 125 450 650 1050 10000***
Broj SMS/MMS poruka prema svim mrežama u BiH za postpaid člana 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Podatkovni promet za postpaid člana neograničen*
500 MB* 2 GB* 5 GB* 6 GB* 8 GB* 16 GB* 32 GB*
Iznos KM za prepaid člana 10 10 10 10 10 10 10

*Za tarifne modele Super 15/25/25Net/35 brzina prijenosa podataka nakon potrošenih 500MB/2GB/5GB/6GB će se smanjiti na 64 kbit/s, za tarifni model Super 50/80 nakon potrošenih 8GB odnosno 16GB će se smanjiti na 128 kbit/s, a za tarifni model Super VIP nakon potrošenih 32GB će se smanjiti na 256 kbit/s.

Jedinične cijene za postpaid članove

  SuperFamily tarifa
Pozivi prema svim mobilnim mrežama u BiH (KM/min)
0,211
Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH (KM/min) 0,199
SMS/MMS (KM/poruci) unutar BiH
0,070
SMS/MMS (KM/poruci) izvan BiH
0,105
Prijenos podataka (KM/MB)
0,00
Pozivi unutar Super Family grupe (KM/poziv) 0,058

MEĐUNARODNI POZIVI (KM/min) za postpad članove

  SuperFamily tarifa
1a. Zona - Hrvatska fiksna 0,515
1b. Zona - Hrvatska mobilna 0,644
1c. Zona - Srbija i Crna Gora fiksna 0,515
1d. Zona - Srbija i Crna Gora mobilna 0,644
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija 0,807
3. Zona - Izvaneuropske zemlje 1,046
4. Zona Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime 11,583

 

Popust na fakturu

  SuperFamily tarifa
za 3 člana (postpaid + prepaid) grupe
5%
za 4 člana (postpaid + prepaid) grupe
7%
za 5 članova (postpaid + prepaid) grupe
9%
za 6 članova (postpaid + prepaid) grupe 12%
za 7 članova (postpaid + prepaid) grupe 15%

 

Cijene sa PDV-om.

***korištenje po fair use principu podrazumijeva 8000 minuta razgovora prema HT ERONET mobilnoj i fiksnoj mreži, 2000 minuta razgovora prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, 1000 SMS poruka unutar BiH i 32 GB mobilnog interneta.

Super minute

Za još više razgovora

Opcija Super minute je govorna opcija čijom aktivacijom ostvarujete određen broj minuta koje se mogu potrošiti na pozive unutar fiksne i mobilne HT ERONET mreže.

  Super 25 Super 35 Super 50 Super 80
Mjesečna naknada (KM) 4,00 4,00 4,00 4,00
Uključeni broj minuta 2000 2500 3200 4650

U cijene je uključen PDV.

Aktivacija usluge

 • aktivirati/deaktivirati/provjeriti stanje moguće je i preko USSD izbornika za tarifne opcije, pozivom koda *555# i praćenjem uputa.
 • Na ERONET prodajnim mjestima putem Zahtjeva za dodatne usluge
 SUPER gigabajti

Za bezbrižno surfanje

Opcija Super gigabajti je podatkovna opcija čijom aktivacijom ostvarujete 15GB prometa koju možete potrošiti unutar HT ERONET mobilne mreže.

Opciju Super gigabajti mogu aktivirati korisnici tarife Super 25 Net.

  SUPER gigabajti
Mjesečna naknada (KM) 4,00
Uključeno u mjesečnu pretplatu 15GB

U cijene je uključen PDV.

Aktivacija usluge

 • aktivirati/deaktivirati/provjeriti stanje moguće je i preko USSD izbornika za tarifne opcije, pozivom koda *555# i praćenjem uputa.
 • Na ERONET prodajnim mjestima putem Zahtjeva za dodatne usluge
 SUPER broj uz Super tarifne modele

 
Besplatni razgovori prema jednom broju iz ERONET mobilne mreže.
Govorna opcija SUPER broj je namijenjena korisnicima Super/SuperFamily  tarifnih modela, a nudi besplatne razgovore prema jednom broju iz ERONET mobilne mreže.
 
 • mjesečna naknada 3,51 KM
 • cijena poziva prema SUPER broju 0,00 KM*
 • uključeno 500 min
 
*uspostava poziva 0,094 KM/poziv
 

Aktivacija i deaktivacija 

Korisnik Super tarifnog modela može opciju „SUPER broj“:
 
 • aktivirati slanjem SMS poruke „Start SUP 06xxxxxxx“ na broj 063 7781
 • deaktivirati slanjem SMS poruke „Stop SUP 06xxxxxxx“ na broj 063 7781
 • aktivirati/deaktivirati/provjeriti stanje moguće je i preko USSD izbornika za tarifne opcije, pozivom koda *555# i praćenjem uputa.

 

MI dokup prometa

 

Svi poslovni korisnici ERONET tarifa sa pretplatom mogu odabrati neku od opcija za dokup dodatnih MB mobilnog interneta, Dokup 150MB, Dokup 1GB ili Dan. Sve o opcijama saznajte na MI dokup prometa.

Poslovni korisnici opciju mogu aktivirati na prodajnom mjestu ili putem prodajnog predstavnika potpisivanjem obrasca „Zahtjev za dodatne usluge“.
 
 

Uvjeti korištenja