Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Super tarife

Ne znate koju Super tarifu odabrati? Koju god da odaberete, nećete pogriješiti jer Vam svaka nudi jedinstvenu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog mobilnog interneta uključenih u mjesečnu naknadu!

Pozivi prema svim fiksnim i mobilnim mrežama te neograničeni mobilni internet!

Za tarifne modele Super 15/25/25Net/35 brzina prijenosa podataka nakon potrošenih 500MB/2GB/5GB/6GB će se smanjiti na 64 kbit/s, za tarifni model Super 50/80 nakon potrošenih 8GB odnosno 16GB će se smanjiti na 128 kbit/s, a za tarifni model Super VIP nakon potrošenih 32GB će se smanjiti na 256 kbit/s.

*korištenje po fair use principu podrazumijeva 8000 minuta razgovora prema HT ERONET mobilnoj i fiksnoj mreži, 2000 minuta razgovora prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, 1000 SMS poruka unutar BiH i 32 GB mobilnog interneta.

Cjenik Super tarifa sa uređajem

  Super
15
Super
25
Super
25 NET
Super
35
Super
50
Super
80
Super
VIP
Mjesečna naknada (KM) 17,55 29,25 29,25 40,95 58,50 93,60 175,50
Broj minuta prema
svim mobilnim i fiksnim
mrežama u BiH (min)
100 200 125 450 650 1050 10000***
Broj SMS/MMS poruka
prema svim mobilnim i
fiksnim mrežama u BiH
100 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Podatkovni promet neograničen*
500 MB* 2 GB* 5 GB* 6 GB* 8 GB* 16 GB* 32 GB*

Cjenik Super tarifa bez uređaja

  Super
15
Super
25
Super
25 NET
Super
35
Super
50
Super
80
Naknada uz ugovor
na 12 mjeseci (KM)
16,38 26,91 26,91 37,44 52,65 76,05
Naknada uz ugovor
na 24 mjeseca (KM)
14,04 23,40 23,40 29,25 40,95 64,35
Broj minuta prema
svim mobilnim i fiksnim
mrežama u BiH (min)
100 200 125 450 650 1050
Broj SMS/MMS poruka
prema svim mobilnim
i fiksnim mrežama u BiH
100 1000 1000 1000 1000 1000
Podatkovni promet neograničen*
500 MB* 2 GB* 5 GB* 6 GB* 8 GB* 16 GB*

 

SMS i MMS

  Super
15
Super
25
Super
25 NET
Super
35
Super
50
Super
80
Super
VIP
SMS/MMS unutar BiH 0,070 KM/poruci
SMS/MMS izvan BiH 0,105 KM/poruci


Pozivi unutar BiH

  Super
15
Super
25
Super
25 NET
Super
50
Super
80
Super
VIP
Pozivi prema svim mobilnim mrežama u BiH 0,211 KM/min
Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH 0,199 KM/min
Prijenos podataka 0,00 KM/MB

 

Međunarodni pozivi

  Super 
15
Super 
25
Super
25 NET
Super 
35
Super 
50
Super
80
Super
VIP
1a. Zona - Hrvatska fiksna 0,515 KM/min
1b. Zona - Hrvatska mobilna 0,644 KM/min
1c. Zona - Srbija i Crna Gora fiksna 0,515 KM/min
1d. Zona - Srbija i Crna Gora mobilna 0,644 KM/min
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija 0,807 KM/min
3. Zona - Izvaneuropske zemlje 1,046 KM/min
4. Zona Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime 11,583 KM/min

 

Obračunska jedinica poziva je 60+10 sekundi. Roaming, međunarodni pozivi i sve dodatne usluge obračunavat će se u skladu s važećim HT ERONET cjenikom. 
Cijene su u KM sa PDV-om.

***korištenje po fair use principu podrazumijeva 8000 minuta razgovora prema HT ERONET mobilnoj i fiksnoj mreži, 2000 minuta razgovora prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, 1000 SMS poruka unutar BiH i 32 GB mobilnog interneta.

Za tarifne modele Super 15/25/25Net/35 brzina prijenosa podataka nakon potrošenih 500MB/2GB/5GB/6GB će se smanjiti na 64 kbit/s, za tarifni model Super 50/80 nakon potrošenih 8GB odnosno 16GB će se smanjiti na 128 kbit/s, a za tarifni model Super VIP nakon potrošenih 32GB će se smanjiti na 256 kbit/s.

Super minute

Za još više razgovora

Opcija Super minute je govorna opcija čijom aktivacijom ostvarujete određen broj minuta koje se mogu potrošiti na pozive unutar fiksne i mobilne HT ERONET mreže.

  Super 25 Super 35 Super 50 Super 80
Mjesečna naknada (KM) 4,00 4,00 4,00 4,00
Uključeni broj minuta 2000 2500 3200 4650

U cijene je uključen PDV.

Aktivacija usluge

  • aktivirati/deaktivirati/provjeriti stanje moguće je i preko USSD izbornika za tarifne opcije, pozivom koda *555# i praćenjem uputa.
  • Na ERONET prodajnim mjestima putem Zahtjeva za dodatne usluge
 SUPER gigabajti

Za bezbrižno surfanje

Opcija Super gigabajti je podatkovna opcija čijom aktivacijom ostvarujete 15GB prometa koju možete potrošiti unutar HT ERONET mobilne mreže.

Opciju Super gigabajti mogu aktivirati korisnici tarife Super 25 Net.

  SUPER gigabajti
Mjesečna naknada (KM) 4,00
Uključeno u mjesečnu pretplatu 15GB

U cijene je uključen PDV.

Aktivacija usluge

  • aktivirati/deaktivirati/provjeriti stanje moguće je i preko USSD izbornika za tarifne opcije, pozivom koda *555# i praćenjem uputa.
  • Na ERONET prodajnim mjestima putem Zahtjeva za dodatne usluge
 SUPER broj uz Super tarifne modele

 
Besplatni razgovori prema jednom broju iz ERONET mobilne mreže.
Govorna opcija SUPER broj je namijenjena korisnicima Super/SuperFamily  tarifnih modela, a nudi besplatne razgovore prema jednom broju iz ERONET mobilne mreže.
 
  • mjesečna naknada 3,51 KM
  • cijena poziva prema SUPER broju 0,00 KM*
  • uključeno 500 min
 
*uspostava poziva 0,00 KM/poziv
 

Aktivacija i deaktivacija 

Korisnik Super tarifnog modela može opciju „SUPER broj“:
 
  • aktivirati slanjem SMS poruke „Start SUP 06xxxxxxx“ na broj 063 7781
  • deaktivirati slanjem SMS poruke „Stop SUP 06xxxxxxx“ na broj 063 7781
  • aktivirati/deaktivirati/provjeriti stanje moguće je i preko USSD izbornika za tarifne opcije, pozivom koda *555# i praćenjem uputa.

 

MI dokup prometa

 

Svi poslovni korisnici ERONET tarifa sa pretplatom mogu odabrati neku od opcija za dokup dodatnih MB mobilnog interneta, Dokup 150MB, Dokup 1GB ili Dan. Sve o opcijama saznajte na MI dokup prometa.

Poslovni korisnici opciju mogu aktivirati na prodajnom mjestu ili putem prodajnog predstavnika potpisivanjem obrasca „Zahtjev za dodatne usluge“.
 
 

Uvjeti korištenja