Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Super tarife

Ne znate koju Super tarifu odabrati? Koju god da odaberete, nećete pogriješiti jer Vam svaka nudi jedinstvenu kombinaciju minuta, poruka i neograničenog mobilnog interneta uključenih u mjesečnu naknadu!

Odaberite svoju Super tarifu

 
Super tarife, optimalna kombinacija minuta, SMS poruka i neograničenog mobilnog interneta. 
 

 

Super tarife postpaid korisnici ERONET mreže mogu iskoristiti za pozive prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, slanje SMS/MMS poruka unutar BiH te neograničeno surfanje.

 • Tarifa Super 15 uključuje 100 minuta, 100 SMS/MMS i neograničeni mobilni internet
 • Tarifa Super 25 uključuje 200 minuta, 1000 SMS/MMS i neograničeni mobilni internet
 • Tarifa Super 35 uključuje 300 minuta, 1000 SMS/MMS i neograničeni mobilni internet
 • Tarifa Super 50 uključuje 450 minuta, 1000 SMS/MMS i neograničeni mobilni internet
 • Tarifa Super 80 uključuje 750 minuta, 1000 SMS/MMS i neograničeni mobilni Internet
 • Tarifa Super VIP uključuje 6000*** minuta, 1000 SMS/MMS i neograničeni mobilni Internet

 

***korištenje po fair use principu podrazumijeva 5000 minuta razgovora prema HT ERONET mobilnoj i fiksnoj mreži, 1000 minuta razgovora prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, 1000 SMS poruka unutar BiH i 32 GB mobilnog interneta.

 

Cjenik Super tarifa sa uređajem

  Super 15 Super 25 Super 35 Super 50 Super 80 Super VIP
Mjesečna naknada 17,55 KM 29,25 KM 40,95 KM 58,50 KM 93,60 KM 175,50 KM
Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH 100 min 200 min 300 min 450 min 750 min 6000***
Broj SMS/MMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH 100
poruka
1000 poruka 1000 
poruka
1000 
poruka
1000 
poruka
1000
poruka
Podatkovni promet neograničen*
200 MB* 2 GB* 4 GB* 8 GB* 16 GB* 32 GB

Cjenik Super tarifa bez uređaja

  Super 15 Super 25 Super 35 Super 50 Super 80
Naknada uz ugovor na 12 mjeseci 16,38 KM 26,91 KM 37,44 KM 52,65 KM 76,05 KM
Naknada uz ugovor na 24 mjeseca 14,04 KM 23,40 KM 29,25 KM 40,95 KM 64,35 KM
Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH 100 min 200 min 300 min 450 min 750 min
Broj SMS/MMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH 100 poruka 1000 poruka 1000 poruka 1000 poruka 1000 poruka
Podatkovni promet neograničen*
200 MB* 2 GB* 4 GB* 8 GB* 16 GB*

 

SMS i MMS

  Super 15 Super 25 Super 35 Super 50 Super 80 Super VIP
SMS/MMS unutar BiH 0,070 KM/poruci
SMS/MMS izvan BiH 0,105 KM/poruci


Pozivi unutar BiH

  Super 15 Super 25 Super 35 Super 50 Super 80 Super VIP
Pozivi prema svim mobilnim mrežama u BiH 0,211 KM/min
Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH 0,199 KM/min
Prijenos podataka 0,00 KM/MB

 

Međunarodni pozivi

  Super 15 Super 25 Super 35 Super 50 Super 80 Super VIP
1a. Zona - Hrvatska fiksna 0,515 KM/min
1b. Zona - Hrvatska mobilna 0,644 KM/min
1c. Zona - Srbija i Crna Gora fiksna 0,515 KM/min
1d. Zona - Srbija i Crna Gora mobilna 0,644 KM/min
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija 0,807 KM/min
3. Zona - Izvaneuropske zemlje 1,046 KM/min
4. Zona Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime 11,583 KM/min

 

Obračunska jedinica poziva je 60+10 sekundi. Roaming, međunarodni pozivi i sve dodatne usluge obračunavat će se u skladu s važećim HT ERONET cjenikom. 
Cijene su u KM sa PDV-om.

***korištenje po fair use principu podrazumijeva 5000 minuta razgovora prema HT ERONET mobilnoj i fiksnoj mreži, 1000 minuta razgovora prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, 1000 SMS poruka unutar BiH i 32 GB mobilnog interneta.

SUPER broj uz Super tarifne modele

 
Besplatni razgovori prema jednom broju iz ERONET mobilne mreže.
Govorna opcija SUPER broj je namijenjena korisnicima Super/SuperFamily  tarifnih modela, a nudi besplatne razgovore prema jednom broju iz ERONET mobilne mreže.
 
 • mjesečna naknada 3,51 KM
 • cijena poziva prema SUPER broju 0,00 KM*
 • uključeno 500 min
 
*uspostava poziva 0,094 KM/poziv
 

Aktivacija i deaktivacija 

Korisnik Super tarifnog modela može opciju „SUPER broj“:
 
 • aktivirati slanjem SMS poruke „Start SUP 06xxxxxxx“ na broj 063 7781
 • deaktivirati slanjem SMS poruke „Stop SUP 06xxxxxxx“ na broj 063 7781
 • aktivirati/deaktivirati/provjeriti stanje moguće je i preko USSD izbornika za tarifne opcije, pozivom koda *555# i praćenjem uputa.

 

MI dokup prometa

 

Svi poslovni korisnici ERONET tarifa sa pretplatom mogu odabrati neku od opcija za dokup dodatnih MB mobilnog interneta, Dokup 150MB, Dokup 1GB ili Dan. Sve o opcijama saznajte na MI dokup prometa.

Poslovni korisnici opciju mogu aktivirati na prodajnom mjestu ili putem prodajnog predstavnika potpisivanjem obrasca „Zahtjev za dodatne usluge“.
 
 

Uvjeti korištenja