Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Roaming Internet opcije

Bezbrižno koristite mobilni interneti i kada ste u inozemstvu.

Postpaid korisnici koji aktiviraju jednu od tarifnih opcija Roaming Internet 100 MB,  Roaming Internet 250 MB ili Roaming Internet 1000 MB uz određenu naknadu mogu povoljnije koristi uslugu roaming mobilnog interneta kada se nalaze u sljedećim zemljama: Hrvatska, Njemačka, Austrija, Belgija, Češka, Grčka, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska*, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Turska, Italija, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Rusija, Švicarska, Kanada, Kina i SAD.

  Korisnik se nalazi u jednoj
OD NAVEDENIH ZEMALJA
Uključen promet Naziv opcije
Naknada za 1 dan
(24 sata) korištenja
2,00 KM 100 MB Roaming Internet 100MB
Naknada za 5 dana
(120 sati) korištenja
5,00 KM 250 MB Roaming Internet 250MB
Naknada za 30 dana
(720 sati) korištenja
15,00 KM 1000 MB Roaming Internet 1000MB

 

U cijene je uračunat PDV.

Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 Kb.

Postpaid privatni korisnici tarifnu opciju mogu aktivirati potpisivanjem odgovarajućeg obrasca na prodajnom mjestu ili putem USSD koda *555*6#.

Roaming Internet opcije se automatski deaktiviraju po isteku trajanja ili nakon što se iskoristi uključeni promet, a samim time se i onemogućuje podatkovni promet u roamingu.

Aktivacija tarifne opcije je moguća uz sve postpaid tarifne modele za privatne korisnike. Korisnik u jednom mjesecu može više puta aktivirati tarifnu opciju.

Privatni korisnici koji imaju zasnovan pretplatnički odnos na jednom od tarifnih modela gdje više MSISDN-ova troši jednu minimalnu mjesečnu potrošnju (npr. Plus Family), opciju „Roaming Internet“ ne mogu aktivirati putem izbornika za tarifne opcije nego isključivo potpisom odgovarajućeg zahtjeva za aktivaciju opcije za pojedini broj na ovlaštenom prodajnom mjestu. 

* Zbog pravila korištenja mobilnih mreža u Nizozemskoj odnosno ograničenja korištenja USSD kodova, korisnici (postpaid i prepaid) ne mogu aktivirati Roaming opcije pozivom USSD koda dok se nalaze u Nizozemskoj. Korisnik koji je opciju aktivirao prije spajanja na mrežu u Nizozemskoj može istu nesmetano koristiti, ali je neće moći ponovno aktivirati dok god se nalazi u Nizozemskoj.