Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

MI dokup prometa

 

Mobilni Internet
Dokup 150MB

Mobilni Internet
Dokup 1GB

Mobilni Internet
Dan

Naknada za korištenja sa PDV-om (KM)

1,50

3,00

3,00

Uključeno u naknadu unutar HT ERONET mobilne mreže

150 MB

1 GB (1024 MB)

5 GB (5120 MB)

Trajanje

do isteka prometa / kraj obračunskog razdoblja

do isteka prometa / 5 dana (120 sati)

1 dan (24 sata)

Brzina nakon potrošenog uključenog prometa unutar HT ERONET mobilne mreže

64/128/256kbit/s

Cijena prijenosa podataka  unutar HT ERONET mobilne mreže nakon potrošenog uključenog prometa u naknadu (KM/MB)

0,00 KM

Pristupna točka (APN)

web.eronet.ba

Obračunska jedinica

10kB

Maksimalna moguća brzina prijenosa podataka (teoretska)

21 Mbit/s (download) / 5,76Mbit/s (upload)

 

  • Količina podataka uključena u naknadu se ne može iskoristiti u roamingu.
  • Usluge u roamingu se naplaćuju po roaming cjeniku.
  • Cijena je ista za upload i download.
  • Cjenik vrijedi od 5.9.2016. godine.

 

Poslovni korisnici opciju mogu aktivirati na prodajnom mjestu ili putem prodajnog predstavnika potpisivanjem obrasca „Zahtjev za dodatne usluge“.
 

Uvjeti korištenja tarifne opcije Mobilni internet dan

Uvjeti korištenja tarifne opcije mobilni internet dokup 150MB i mobilni internet dokup 1GB